Maak kennis met de Circulariteit Strategie Matrix

Welke circulaire strategie past het beste bij jóuw onderneming?

Op 7 november was ‘circulair ondernemen’ het thema tijdens de Meet & Eat op de Triple O Campus in Breda. Dirk van der Ven vertelde de aanwezigen waarom de transitie naar een nieuwe economie geen kwestie van of meer is, maar slechts van hoe we dat samen moeten en kunnen doen.

Dirk introduceerde daarbij het door onze stagiair Wouter Vonk in de afgelopen 10 weken ontwikkelde instrument ‘Circulaire Strategie Matrix’ (CSM). We nemen je graag mee in de totstandkoming van de CSM.

Aanleiding

In 2021 publiceerde Harvard Business Review de interessante resultaten van een onderzoek. Bij een groot aantal ondernemingen was onderzocht welke circulaire strategieën zij volgden en hoe die samenhingen met hun businessmodel. In de basis bleken alle deelnemende ondernemingen een van, of een combinatie van, de volgende drie basisstrategieën te hanteren:

  • ‘Behoud van Grondstof Eigendom’
  • ‘Verlenging van Product Levensduur’
  • ‘Ontworpen voor Recycling’


Deze basisstrategieën hangen nauw samen met In hoeverre de onderneming het product aan het eind van de levensduur terug kan krijgen, het mogelijk is om grondstoffen uit het product te halen en wat de waarde is van deze grondstoffen.

De onderzoekers presenteerde hun bevindingen in de ‘circulariteitsmatrix’.

Onze onderzoeksvraag

Zou deze circulariteitsmatrix bruikbaar zijn om ondernemingen in onze eigen regio te helpen om snel tot een eigen circulaire strategie te komen? Dat uitzoeken leek ons een mooie stageopdracht. De contacten van REWIN’s Dirk van der Ven met Yuverta Tilburg leidden tot de komst van Wouter Vonk, 2e-jaars student aan de mbo-opleiding Adviseur Duurzame Leefomgeving. Wouter startte begin september.

Prototype van de CSM

In de 10 weken dat Wouter met de matrix aan de slag was, ontwikkelde hij een MVP (minimal viable product) van een instrument rondom de circulariteitsmatrix. Met dit instrument kunnen ondernemingen, met name mkb’ers, op een heel eenvoudige manier ontdekken welke circulaire strategie het beste past bij hun huidige businessmodel. Of, en dan draaien we het om, als een onderneming voor een bepaalde strategie wil gaan, wat er aan het businessmodel veranderd moet worden om de strategie voor de onderneming te laten werken.

Wouter CSM
Wouter Vonk tijdens zijn eindpresentatie aan het REWIN-team

Hoe werkt het?

Het instrument Circulaire Strategie Matrix is in een korte enquête met 7 vragen vervat. Deze 7 vragen zijn zonder al te veel moeite door een ondernemer te beantwoorden. Na het invullen van de enquête volgt, volledig geautomatiseerd, een advies over welke circulaire strategie het beste past bij de onderneming. De MVP, ofwel het prototype, is tijdens de stage van Wouter op een aantal basis-aannames gevalideerd. Hij deed dit aan de hand van interviews met een aantal bedrijven uit onze regio. En alle geïnterviewde bedrijven willen ook graag het instrument testen zodra dit beschikbaar is.

En nu?

De volgende stap is om de MVP die door Wouter is gemaakt, door te ontwikkelen tot een eerste live-versie. Het advies van Wouter is om een online landingspagina in te richten waar bedrijven door de enquête worden geleid en aan het einde een adviesrapportje gepresenteerd krijgen. Uiteraard kunnen ze vervolgens bij REWIN terecht, als ze met het advies aan de slag willen gaan. Wij helpen ze graag op weg!

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar de Circulaire Strategie Matrix? Bel of mail met Dirk. 

Neem contact op
Dirk van der Ven

Programmamanagement Circulair Ondernemen

d.vanderven@rewin.nl
06-19 75 85 30

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant