Just Transition Fund (JTF): nieuwe openstelling 15/8 – 28/9

Weer subsidieaanvragen mogelijk voor innovatieprojecten die bijdragen aan de transitie van de (chemische) industrie

Heb je een midden- of kleinbedrijf, onderwijsinstelling of maatschappelijke organisatie in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg? En wil jij jouw organisatie verder ontwikkelen? Groeien? En direct de juiste stappen zetten die nodig zijn om de energietransitie op gang te helpen? De subsidie van het Just Transition Fund (JTF) helpt je hierbij. Versnel jouw plannen voor een groene toekomst in West-Brabant!
Hieronder vind je meer informatie over het JTF plus de aanvraaglink.

Voor wie en budget

Het JTF-fonds is bedoeld voor consortia gevormd door het midden- en kleinbedrijf (mkb), non-profit organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en gemeenten. In totaal komt er ±60 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in drie afzonderlijke sporen: Innovatie, Infrastructuur en Arbeidsmarkt.

De drie JTF-sporen

 1. Innovatie
  De middelen voor het innovatiespoor gaan naar projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en omschakeling
  PERIODIEKE OPENSTELLING: 
  MEEST RECENT: 15 december t/m 31 januari 2024 17:00 uur
 2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur
  De middelen die gereserveerd zijn voor dit spoor gaan naar projecten die de ‘hardware’ ontwikkelen die nodig is voor de transitie.
  DOORLOPENDE OPENSTELLING
 3. Arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen
  De helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor arbeidsmarkt gerelateerde projecten. Het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren.
  DOORLOPENDE OPENSTELLING 

Voorwaarden

Projecten kunnen maximaal 50% subsidie krijgen vanuit het JTF/Ministerie van EZK /Provincie Noord-Brabant. Per project kan maximaal € 5 miljoen JTF worden aangevraagd. De minimale aanvraag is € 500.000.  

JTF logo

Projectselectie

De cofinanciering kan zowel een publieke als private bijdrage zijn, maar geen financiering vanuit andere EU-fondsen. Verder heeft het Rijk als uitgangspunt meegegeven dat er een gelijke verdeling moet zijn tussen projecten die gericht zijn op omscholing, bijscholing en initiatieven die investeren in innovatie in energie- en grondstoffentransitie,

Aanvragen?

Digitaal indienen van een projectaanvraag kan via de webportal van Stimulus Programmamanagement:

We kunnen ons voorstellen dat je daarbij support kunt gebruiken. Daarom zijn er speciale JTF-kwartiermakers aangesteld. Heb je specifieke vragen, of wil je advies bij het vinden van consortiumpartners, neem dan direct contact op met:

Kwartiermakers Innovatie & Infrastructuur (spoor 1 & 2)

Joop Groen joop@viridebio.eu
Wiebe Logghe wlogghe@gmail.com

Kwartiermakers Arbeidsmarkt (spoor 3)

Martijn Sickenga m.sickenga@kplusv.nl
Cees-Willem Koorneef cees-willem@add-vision.nl

Lees meer over het Just Transition Fund (JTF) en de subsidiemogelijkheden op de website van Stimulus Programmamanagement.

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant