Halfjaarresultaten 2005 positief

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

West-Brabantse economie gaat voorzichtig de goede kant op

De West-Brabantse economie lijkt weer aan te trekken, zo blijkt uit de cijfers van de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant. In het eerste halfjaar van 2005 zijn wederom nieuwe bedrijven naar de regio gekomen, waardoor er extra werkgelegenheid ontstaat. Vooral enkele grote bedrijven zoals Intersprint (230 arbeidsplaatsen), Toshiba (100 arbeidsplaatsen) en WE Netherlands (150 personen) dragen bij aan deze opleving, zo blijkt uit de halfjaarcijfers van REWIN.

Nieuwe vestigers

REWIN zet zich actief in om bedrijven van buiten de regio te interesseren voor vestiging in ¨¦¨¦n van de West-Brabantse gemeenten. In het eerste halfjaar van 2005 zijn mede dankzij de inspanningen van REWIN 41 nieuwe vestigers naar West-Brabant gekomen. In totaal zijn deze vestigers goed voor ruim 1300 arbeidsplaatsen. De 41 bedrijven investeren bovendien 125 miljoen euro. De trend van Beneluxering blijft duidelijk; diverse internationale bedrijven met meerdere vestigingen in de Benelux besloten hun activiteiten te concentreren in een nieuwe vestiging in West-Brabant, met als resultaat een gemiddelde kostenbesparing van ca. 15 %.


Officiële opening van nieuwe vestiger Toshiba, goed voor 100 arbeidsplaatsen

Bestaande MKB-ers met uitbreidingsplannen

REWIN richt zich met haar activiteiten ook op bestaande bedrijven uit MKB die plannen hebben om te groeien en die daarvoor op zoek zijn naar (risico)kapitaal. REWIN ondersteunt deze bedrijven bij het realiseren van hun groeiplannen en de benodigde financiering. REWIN werkt samen met de ondernemer de plannen uit en zoekt actief naar financiers. In het eerste halfjaar van 2005 is REWIN in gesprek geweest met 98 MKB-bedrijven. Bij 18 bedrijven hebben de inspanningen van REWIN ertoe geleid dat de financiering is rondgekomen. De totale investeringen bedragen 8,9 miljoen euro en 463 arbeidsplaatsen zijn behouden of gecreëerd.

Onder de naam STRATOS werkt REWIN samen met groepjes van 8 MKB-ers aan hun groeistrategie. Onder begeleiding van twee ervaren coaches uit het grootbedrijf wisselen ondernemers hun ervaringen uit, met als doel om hun eigen strategie te versterken en een nieuw netwerk van ondernemers op te bouwen. Gedurende de eerste zes maanden van 2005 hebben 59 bedrijven deelgenomen aan STRATOS.

Succesvolle STRATOS netwerkbijeenkomst met bijna 200 deelnemers

Regionale Projecten voor het MKB

Op diverse terreinen ontwikkelt REWIN projecten die de concurrentiekracht van het MKB moeten versterken:
¡¤         stimuleren van innovatief ondernemerschap
¡¤         revitalisering van bedrijventerreinen
¡¤         versterking van de Zuid-Nederlandse procesindustrie (ProcessIt)
¡¤         stimuleren van nieuw ondernemerschap op het platteland

Om deze projecten op te starten en uit te voeren maakt REWIN aanspraak op diverse nationale en internationale subsidies. In 2004 en het eerste halfjaar van 2005 is een aantal projecten afgerond. In deze zelfde periode zijn de voorbereidingen getroffen voor de opstart van enkele nieuwe projecten. Voor het stimuleren van nieuw ondernemerschap op het platteland is in totaal ruim € 580.000 binnengehaald. Vanaf najaar 2005 zal dit project de eerste deelnemers gaan opleveren. In het eerste halfjaar van 2005 is een langdurig vooronderzoek naar de grootste knelpunten binnen de procesindustrie afgerond. Op basis van de conclusies van dit onderzoek zijn REWIN en BOM van start gegaan met het opzetten van concrete projecten in de sector, die gaan lopen vanaf september 2005.

Vanwege het beëindigen van lopende projecten en de voorbereidingen voor nieuwe projecten is het aantal bedrijven lager dan in eerdere perioden: in totaal 28 bedrijven hebben deelgenomen aan lopende projecten. Vanaf de tweede helft van 2005 zal dit aantal verder oplopen als concrete projecten van start gaan.

Maatwerk voor gemeenten

REWIN levert op verzoek maatwerk aan 12 West-Brabantse gemeenten uit het landelijke gebied. Dit betreft lokale economische problemen op terreinen waarop REWIN deskundig is. In de eerste zes maanden is REWIN 11 keer ingeschakeld door gemeenten. Een daarvan is de ondersteuning bij de totstandkoming van een regionaal bedrijventerrein (in het Land van Heusden en Altena). Andere maatwerkactiviteiten betreffen inventarisaties van de ruimtebehoefte aan en de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen (bij 4 gemeenten), analyse in verband met verplaatsing of uitbreiding van een bedrijf (bij 2 gemeenten) en activiteiten voor bestaande bedrijventerreinen, zoals een haalbaarheidsonderzoek naar revitalisering of ondersteuning bij de selectie van uitgiftecriteria (bij 5 gemeenten).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met REWIN 076 – 56 46 780

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant