Geslaagde sessie rondom Innovatief Ondernemen

Op 28 mei jl. kwamen alle beleidsmedewerkers economie en accountmanagers van gemeenten in West-Brabant bijeen voor een interactieve sessie over Innovatief Ondernemen.
Sessie Innovatief Ondernemen

Hotel Het Witte Paard in Gemeente Etten-Leur vormde het centrale punt voor een bijeenkomst met accountmanagers en beleidsmedewerkers economie van alle gemeenten in West-Brabant.
Centraal stond de agenda van het programma Innovatief Ondernemen van REWIN West-Brabant. Ook de actie-agenda mkb-dienstverlening G40 kwam kort aan bod.

  

Verslimmen en verduurzamen

Binnen het programma Innovatief Ondernemen ligt de focus op verslimmen en verduurzamen. De oorsprong ligt uiteraard in de ambitie van de Economic Board West-Brabant | EBWB: In 2030 is West-Brabant in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.
Die ambitie is doorvertaald naar vier concrete programma’s. Naast Innovatief Ondernemen werken overheid, ondernemers en onderwijs samen in de programma’s Circulair Ondernemen, Plantbased Ondernemen en Startup & scale-up.

 

 

Focus

Door te verslimmen en te verduurzamen kunnen ondernemers de stap naar de nieuwe economie maken. Daaraan zijn veel eisen verbonden. Denk bijvoorbeeld aan allerlei (toekomstige) wettige verplichtingen rondom duurzaamheid. Maar er liggen ook enorm veel kansen om de arbeidsproductiviteit te verhogen.  

Het programma Innovatief Ondernemen richt zich in de basis op bedrijven (ca. 10-500fte) in de volgende sectoren:

-Bouw

-Industrie

-Logistiek

-Land- en tuinbouw

Ondertussen gebeurt er al veel. Dat bleek ook al uit de opbrengsten van de werkgroepen. De thema’s ‘verslimmen’, ‘verduurzamen’, ‘energie’, ‘ecosystemen’ en ‘vraaggestuurd werken’ leverde goede gesprekken op.

Kansen

Een greep uit de kansen op korte en lange termijn:
– Organiseren van congestiecafé en in kaart brengen van de regionale ‘energy hub’ initiatieven.
– Podium geven aan goede bedrijven.
– Beter onboarden van nieuwe bedrijven en meer focus op bestaande bedrijven.
– Realiseren van fieldlabs.
– Organiseren van gezamenlijke lobby.
– Curricula in het onderwijs aanpassen richting eisen nieuwe economie.

Maarten
Neem contact op
Maarten Hoogwout

Programmamanagement Innovatief Ondernemen

m.hoogwout@rewin.nl
06-51 03 27 41

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant