Zweeds bedrijf komt naar Bergen op Zoom

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

De directie van de HL Display group uit Zweden heeft recent besloten haar bedrijven in België en Nederland te bundelen en deze onder te brengen in een nieuwe fabriek met kantoren op het industriepark Noordland te Bergen op Zoom. Na een brede oriëntatie en een uitgebreid locatieonderzoek is definitief de keus gevallen op de stad Bergen op Zoom. Deze nieuwe Beneluxvestiging genereert in de eerste fase werkgelegenheid voor ruim 65 personen met het vooruitzicht dat het bedrijf op korte termijn zal doorgroeien naar ruim 80 medewerkers. De regionale ontwikkelingsmij REWIN West-Brabant heeft HL Display mogen acquireren en vervolgens het vestigingstraject begeleid.

HL Display Group is in korte tijd een van de weinig wereldwijde leveranciers geworden op het gebied van display- en merchandisinggoederen ten behoeve van winkels, supermarkten, warenhuizen enz. enz. Met ruim 45 jarig ervaring, marktkennis, fabrieken met een productiecapaciteit van 50.000 m2 en wereldwijd verkooppunten in ca. 30 verschillende landen, bedient HL Display haar clientèle.

HL Display heeft een breed assortiment ontwikkeld dat in winkels en warenhuizen noodzakelijk is om de diverse producten onder de aandacht te brengen van de consument. Dat vindt plaats op velerlei wijzen. Het bedrijf is gespecialiseerd in een totaalpakket van oplossingen binnen de instorecommunicatie, schapmerchandising en productmerchandising, zij bieden hun klanten een gevarieerd gamma van zowel standaardconcepten als gepersonaliseerde tailor made solutions of in rond Hollands HL Display is dus gespecialiseerd in het ontwerpen en het maken van de vele reclame-uitingen op de winkelvloer. Of om het wat plastischer uit te drukken….. HL Display heeft het specialisme ontwikkeld om het lege schap in een winkel te transformeren tot een aantrekkelijke en moderne marktplaats met allerlei componenten om de artikelen te prijzen en op een aantrekkelijke wijze aan de consument te presenteren!

HL Display heeft dus alles in huis om de diverse producten op een optimale wijze uit te stallen en te presenteren in standaarduitvoering of met een personal touch! Daarbij beschikt HL Display over een eigen designafdeling die de wensen van de retailindustrie en fabrikanten vertaalt in vindingrijke en innovatieve presentaties met het basisprincipe dat de productie en installatie eveneens door de HL Display group wordt verzorgd. Daarmee opereert HL Display als de partij die de one stop shop solution hanteert. Grote bedrijven en wereldwijde spelers als Unilever, Proctor en Gamble behoren tot de vaste klantenkring, evenals de retailorganisaties  Wallmart, Carrefour, Sainsbury, Metro,  Albert  Heyn, Aldi, Schuitema, Spar, V&D, de Bijenkorf en Hema.

De relatief sterke groei van HL Display gedurende de laatste jaren is onder andere te danken aan het gegeven, dat de Europese retail-industrie grote veranderingen ondergaat. Door fusies en acquisities zijn in deze sector schaalvergrotingen gerealiseerd. Tegelijkertijd worden de diverse marketinginvullingen op een centraal niveau beoordeeld. Die grote retailers willen in de diverse landen uniforme concepten toepassen en dat realiseren met een beperkt aantal toeleveranciers. De retailindustrie vraagt bovendien om toeleveranciers die een totaal concept kunnen bieden. Daardoor zijn de wat kleine spelers niet in staat om op die wensen in te spelen en kon HL Display haar marktaandeel aanzienlijk vergroten. HL Display geldt als de onbetwiste marktleider in Europa met een marktaandeel van maar liefst 50%.

De laatste jaren realiseerde HL Display dan ook dubbele groeicijfers, sterker nog sinds 1993 steeg de omzet met 30 procent per jaar, terwijl tegelijkertijd een nettowinst van gemiddeld ruim 11 procent per jaar werd behaald. De jaaromzet van dit concern lag in 2000 op ruim 2 miljard Euro.

HL Display is actief in ca. 30 landen met een personeelsbestand van ruim 850 medewerkers. Sales en Marketing zijn verspreid over een aantal landen in Europa. De productie van de verschillende winkelinterieurs en -onderdelen vindt plaats in Zweden, Engeland en Nederland.

HL Display is een op de beurs van Stockholm genoteerde onderneming en geldt als een degelijk en deugdelijk bedrijf, getuige ook de hoge ratio eigen vermogen vreemd vermogen en de nog steeds stijgende aandelenkoers met nogmaals een gezonde groeicurve!

Mede dank zij een hoog R&D gehalte geldt de HL Display group als een nichespeler of om in de termen van haar algemeen directeur Benelux, de heer Leo van Hoek, te blijven:”HL Display opereert in die hoek van de kamer waar de olifant zijn poot niet kwijt kan”. Door voortdurend  aansprekende innovatieve concepten te ontwikkelen hebben we de positie bij de grote retailers kunnen versterken”.

De directie van HL Display heeft besloten te Beneluxeren. Toegegeven, een lelijk woord, maar iets kan ook mooi zijn, omdat het zo lelijk is, want in dit geval leidt het tot de verplaatsing van de kantoren en bedrijven in Kontich België, Tiel en Hoogerheide naar Bergen op Zoom. HL Display volgt het voorbeeld dat al een aantal grote internationale concerns hebben toegepast en dat is de kantoren en bedrijven vanuit de Benelux samenvoegen en bundelen om aldus de concurrentiepositie te behouden en veel efficiënter te opereren. Die schaalvergroting en bundeling van organisaties leidt tot aanzienlijke kostenvoordelen en een veel betere efficiency.  Op huisvesting en logistiek wordt bespaard en niet te vergeten de organisatie wordt met één corporate strategie en cultuur aangestuurd. Gevolg…… op langere termijn aanzienlijke cashflowvoordelen.

Esso – met inmiddels ruim 1000 medewerkers in Breda – heeft de trend gezet door haar kantoren in Den Haag en Brussel te sluiten en “ergens halverwege”een nieuw kantoor te bouwen. Die keuze ergens halverwege was strategisch belangrijk, omdat de bestaande personeelsstromen vanuit Vlaanderen en Nederland intact kunnen blijven. Het voert te ver om alle Beneluxeringsvoorbeelden in West-Brabant van de laatste jaren te noemen, maar gaandeweg kan een indrukwekkende lijst worden gepresenteerd met klinkende namen als Esso, Bic, Scan Vaegt, Polaroid, Stimorol, Whirlpool, Rucanor, Imperial Tobacco, Data General, Sandoz, Palm enz. enz. Allemaal voorbeelden van bedrijven die Beneluxeerden en zich in West-Brabant vestigden met thans een nieuwe subtrend en die is dat bedrijven op de schaal van West-Europa samenvoegen en de krachten bundelen. Voorbeelden dus van pan-Europeseren – excusez le mot – waarbij West-Brabant opnieuw weer een aantrekkelijke positie kan genereren. Via studies trachten we als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant allereerst de potentiële investeerders op te sporen. Vervolgens proberen we die investeerder via cashflowanalyses en benchmark-studies te overtuigen van de grote voordelen die een samenvoeging, c.q. Beneluxering of pan-Europesering in West-Brabant met zich mee kan brengen.

De directie van HL display heeft een breed locatieonderzoek verricht. Uiteindelijk heeft het management een voorkeur uitgesproken voor de stad Bergen op Zoom. De directie acht – anticiperend op de totstandkoming van de A-4 – de logistieke ligging van Bergen op Zoom aantrekkelijk. Daarnaast heeft de HL Display group vastgesteld, dat Bergen op Zoom nadrukkelijk ook over een adequaat productiemilieu beschikt en dus ook qua arbeidsmarkt aantrekkelijk is.

Onnodig te zeggen dat het gemeentebestuur van Bergen op Zoom – bij monde van wethouder Cees van der Weegen – verguld is met de komst van opnieuw een prominent investeerder naar de stad. Het bevestigt de strategisch goede keus die het gemeentebestuur van Bergen op Zoom enkele jaren geleden heeft gemaakt door het industrieterrein Noordland te ontwikkelen en aldus ruimte te bieden voor nieuwe investeringen in de stad. Wethouder Cees van der Weegen voegt eraan toe, dat “nieuwe bedrijvigheid de dynamiek van de Bergse economie vergroot en een impuls geeft voor het versterken van de Bergse werkgelegenheidsstructuur. Juist investeringen met evidente productie investeringen  – aldus de wethouder –  genereren een hoge multiplier doordat andere (Bergse of West-Brabantse)  bedrijven worden ingeschakeld voor toelevering, onderhoud,  transport enz. van de vele onderdelen”.

Wethouder van der Weegen constateert (wij citeren): ”dat er bovendien sprake is van een aantrekkelijk kantoor met productie- en distributieruimte. Het geheel wordt uitgevoerd in een modern aantrekkelijk bedrijfsgebouw met een aantrekkelijk ogend kantoor, waardoor dit nieuwe bedrijvenpark overeenkomstig de uitgangspunten kwaliteit krijgt! Bovendien vestigt zich een bonafide investeerder in de stad die de stad Bergen op Zoom weer beter op de kaart zet”. De totale investering die met de bouw en verhuizing is gemoeid ligt op ca. vijfentwintig miljoen gulden.

De regionale ontwikkelingsmij. REWIN West-Brabant heeft deze acquisitie verricht, gebruikmakend van een stuk expertise dat is verkregen via vele beneluxeringsoperaties die zich de laatste jaren in West-Brabant hebben voltrokken. Die kennis is gebundeld in een beneluxeringsstudie, waarin tailor made alle relevante informatie wordt gepresenteerd die speelt in geval van beneluxering zoals een kwantificatie van de financiële voordelen van beneluxering, een benchmark tussen concurrente steden (vaak Antwerpen, Rotterdam of Brussel), een inzicht in fiscale structuren, arbeidslonen, grensarbeiderregelingen, evenals een draaiboek van alle aspecten die bij een grootschalige verhuizing spelen. Aangezien HL Display opteerde voor het huren van kantoor- en bedrijfsruimten heeft Rewin West-Brabant ook bemiddeld in het aantrekken van een belegger die in opdracht van HL Display een bouwontwerp heeft gemaakt, het realiseert en het vervolgens verhuurt. Als belegger treedt op Porto Seguro uit Rotterdam.

Breda, januari 2002

voor informatie:

NV REWIN West-Brabant
Cees Nuijten, 076 56 46 780

 

 

 

Neem contact op
Carla Scheurink

Communicatiemanager

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21