Taskforce MKB

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

Om de economische impact van de coronacrisis voor West-Brabant te minimaliseren heeft REWIN de organisatie tijdelijk anders ingericht. De MKB-Taskforce had de afgelopen 3 maanden contacten met ruim 100 bedrijven en was betrokken bij diverse steunmaatregelen.

REWIN bouwt aan een economisch sterk West-Brabant. Door bedrijven te helpen groeien, innoveren en vestigen. Met regionale programma’s die zich richten op de sectoren, vastgesteld door de Economic Board West-Brabant. Maar medio maart kwam Corona in ons land. Met grote gevolgen. Om de economische impact van de coronacrisis voor West-Brabant te minimaliseren heeft REWIN de organisatie tijdelijk anders ingericht.

REWIN: 3 sporen in Coronatijd
1. In stand houden van de be­staande programmalijnen. Innovatie is van groot belang en kan doorslaggevend zijn voor regionaal economisch herstel 
2. Vrijmaken van extra capaciteit voor dienstverlening aan Groei MKB en Startups: de Taskforce MKB West-Brabant
3. (Middel)lange termijn ef­fecten: analyseren en anticiperen om als regio de juiste koers te varen.  

Taskforce MKB
De Taskforce MKB is voortvarend aan de slag gegaan. Met als belangrijkste asset de bestaande goede netwerken met West-Brabantse bedrijven. En met korte lijntjes met de bedrijfscontactambtenaren van de verschillende gemeenten, die we via wekelijkse updates op de hoogte hielden van de bevindingen.

De afgelopen periode hebben de REWIN-medewerkers maar liefst 100 bedrijven uit het netwerk gesproken. Innovatieve bedrijven en startups met groeipotentie. Recente vestigers die een meerwaarde voor de regio kunnen vormen. Dat deden we met uitgebreide 1 op 1 gesprekken, uiteraard digitaal. Om te horen waar ze tegen aan lopen. Gewoon een luisterend oor bieden, bleek voor veel ondernemers erg belangrijk en werd gewaardeerd. Om te kijken of we wat kunnen betekenen voor hen.  Om hen te attenderen op verschillende regelingen en soms te koppelen aan andere bedrijven omdat we hier potentie zagen. Maar ook om actie te ondernemen als bleek dat veelbelovende bedrijven met veel innovatiekracht en potentie voor de regio net tussen wal en schip van regelingen dreigden te belanden.  Bij sommige bedrijven is de economische nood op dit moment enorm hoog,  terwijl andere juist onzeker zijn over de toekomst door het uitblijven van orders of andere ‘na-ijlen-effecten’ door onderbreking van de productieketen, uitblijven van financiering en bijvoorbeeld, verzekeringsaspecten. Diverse (nood)maatregelen en andere opties (bijv. pre seed lening) kunnen helpen om deze moeilijke tijd door te komen. Verder zijn we bijvoorbeeld ook actief betrokken geweest bij de snelle ontwikkeling van een speciale overbruggingsregeling voor startups in West- en midden-Brabant (SOL)

We merken dat ondernemers zoeken naar manieren om binnen de richtlijnen zo goed mogelijk te functioneren. Maar we merken dat er langzaam ook wat behoefte is aan ‘ander nieuws’. Zo werken ondernemers op dit moment graag mee aan de nieuwe versie van de Roadtrip langs de parels van West-Brabant. En, heel langzaam, zien we ook weer de eerste acquisitie & vestigingsvraagstukken binnen komen.

REWIN kijkt ook naar belangrijke aspecten voor de (middel)lange termijn, met het oog op een economisch sterk West-Brabant. Anticiperen op een verwachte dip en hoe innoveren een belangrijk middel kan zijn om er als regio sterker uit te komen. 

Neem contact op
Guido van Liefland

Netwerkontwikkeling

g.vanliefland@rewin.nl
06-53 58 76 54

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant