Spaarselect naar Etten-Leur

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

Spaar Select, bij het grote publiek onder andere bekend als de hoofdsponsor van de nationale schaatsploeg (Team Spaar Select), heeft zeer recent besloten om haar nieuw op te zetten opleidings- entrainingscentrum, inmiddels gedoopt als Spaar Select University, te vestigen in het West-Brabantse Etten Leur. Spaar Select heeft daarbij gekozen voor een prominente snelweg locatie aan de A-58. Het ligt in de bedoeling om in een ruim veertien verdiepingen tellend torencomplex met een hoogte van bijna vijftig meter, Spaar Select University met daarbij behorende functies onder te brengen. Een investering van ruim veertig miljoen gulden die naast een substantieel aantal arbeidsplaatsen als een eye-catcher zal functioneren; een eigentijds landmark dat vanwege zijn hoogte kan concurreren met de huidige kerktoren van Etten Leur  en niet te vergeten door zijn moderne uitstraling in belangrijke mate het herkenningspunt en het (dynamisch) beeld van Etten Leur zal gaan bepalen. 

Persoonlijke Financiele Planning (kortweg PFP) is inmiddels een magisch woord binnen de financiele wereld. Banken, verzekeringsmaatschappijen en financiele  adviesbureaus hebben die markt ontdekt en hebben daarvoor een aantal produkten ontwikkeld. Persoonlijke Financiele Planning  is de laatste jaren dan ook enorm in de belangstelling gekomen. Steeds meer mensen zijn actief bezig met hun eigen financiele situatie en laten die op een verstandige en lucratieve manier inrichten. Spaar Select heeft dat aan den lijve ondervonden. Gestart in 1993 en thans geregistreerd als het grootste onafhankelijke financieel adviesbureau van Nederland en Belgie  met ruim 35 kantoren en meer dan achthonderd medewerkers. Spaar Select heeft zich in de markt onderscheiden door een belangrijk accent te leggen op de persoonlijke benadering. Daarbij wordt in overleg met de klant een totaal financieel plaatje voor nu en in de toekomst vervaardigd; gelet op zijn persoonlijke situatie. Ander onderscheidend element is dat Spaar Select niet alleen actief is met bovenmodale inkomens. Een belangrijk credo van Spaar Select is dat iedereen welkom is en persoonlijk en gratis geadviseerd wordt over financiele produkten als koopsompolissen, hypotheken, beleggingen, pensioenen enz. enz.

Vanwege de onstuimige groei heeft Spaar Select besloten een eigen dedicatedmultifunctioneel opleidingscentrum voor haar medewerkers in Nederland en Belgie te gaan oprichten. Een centraal opleidingscentrum ?inmiddels gedoopt als Spaar Select University –  voor de Benelux waar de medewerkers opleiding, huisvesting en ruimte voor ontspanning wordt geboden. Een initiele investering van ruim 40 miljoen gulden die samen met de andere functies (call center, kantoorstaf enz.) ook nog eens ruim 140 arbeidsplaatsen genereert.

De sterke groei van Spaar Select in Nederland en Belgie gaat gepaard met een constante uitbreiding van het personeelsbestand. Thans zijn ruim 800 medewerkers actief voor Spaar Select en de prognose is dat dit aantal in een tijdsbestek van enige jaren zal uitgroeien naar ruim 1200 medewerkers. Dat impliceert dat maandelijks tussen de dertig en veertig nieuwe financiele adviseurs moeten worden opgeleid. Die opleiding, met een opleidingsduur van ca. 40 dagen, verzorgt Spaar Select intern. Een opleidingstraject waar de directie hoge eisen aan stelt. De basis van het succes van Spaar Select is namelijk terug te vinden in de professionele en hoogwaardige opleiding die de Financieel Adviseurs genieten. Spaar Select heeft een andere belangrijke strategische peiler, namelijk ook veel aandacht besteden aan een permanente educatie en training. Dat betekent dat veel vervolg- en applicatiecurssussen in house worden georganiseerd voor de vestigingsmanagers, accountmanagers en andere gesettelde medewerkers van Spaar Select.

Momenteel worden die opleidingen hoofdzakelijk extern verricht. Die capaciteit is niet langer meer toereikend. Mede daarom heeft de directie van Spaar Select besloten  onder 1 dak de opleiding en training samen met faciliteiten voor overnachting, sport en ontspanning te bundelen. Een thuisbasis met een professionele uitstraling met tevens een inspirerende interne en externe omgeving, waarbij riante mogelijkheden voor ontspanning en leisure in de brede betekenis worden geboden.

Zoals gezegd zal de accommodatie van Spaar Select University worden benut voor cursussen, trainingen, seminars, symposia en  vergaderingen voor de eigen medewerkers. Daarnaast zullen alle aan Spaar Select gelieerde activiteiten zoals een ploegpresentatie van de schaatsers van Team Spaar Select in het complex plaats vinden. Evenals de jaarlijkse festiviteiten van de medewerkers voor Spaar Select, maar ook presentaties aan de pers en media, seminars voor potentiele doelgroepen en andere marktgroepen passen daarin.

Spaar Select heeft zich voor haar locatiekeus breed georienteerd en heeft diverse vestigingslocaties de revue laten passeren. Ook buiten de regio zijn nadrukkelijk een aantal locaties in beeld geweest zoals in de regio Antwerpen, maar ook Gorinchem met uitzicht op de Merwede! Uiteindelijk heeft de directie een absolute voorkeur uitgesproken voor de locatie Trivium die de gemeente Etten Leur ontwikkelt in samenspel met een private onderneming.  De ambitie van het gemeentebestuur van Etten Leur is om een hoogwaardig business-park langs de snelweg te creeeren waar een aantal bijzondere functies zijn gedacht zoals grootschalige detailhandel, een vier sterren hotelaccommodatie, alsmede enkele kantoor locaties.  Spaar Select is gecharmeerd van deze locatie, omdat deze plek zich uitstekend leent voor de wens om Spaar Select University als een campus te laten fungeren. De locatie ligt immers in het overgangsgebied van bebouwde kom naar Brabantse bossen en het Brabants platteland. Een plek waar de trainees in volle concentratie kunnen worden geschoold en getraind. Daarnaast ligt de locatie Etten Leur centraal  in het Benelux werkgebied; langs de snelweg en zonder congestie snel aan te rijden.

Onnodig te zeggen, dat het gemeentebestuur van Etten Leur verguld is met deze nieuwe investering. Daarmede wordt een prominente partij binnen de grenzen van Etten Leur gehaald die allereerst de werkgelegenheidsstructuur belangrijk zal versterken, maar daarnaast vanwege de bijzondere verschijningsvorm  een bijzondere impact zal geven op  het imago van Etten Leur.

Deze acquisitie kwam tot stand in samenspel met de gemeente Etten Leur en de regionale ontwikkelingsmij NV REWIN West-Brabant.

Breda,  juni 2000.
NV REWIN West-Brabant.

Info:
Spaar Select:  dhr. Drs. Jan Willem van Dijk, directeur.  076-5331111.
Gemeente Etten Leur: dhr. Mr. M. in t Groen, hoofd Economische Zaken, 076-5024000.                               
NV REWINWest-Brabant: dhr.C.Nuijten, N.V.REWIN West-Brabant. 076-56467890.

 

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

REWIN West-Brabant

Initieert, stimuleert, verbindt