Regio Deal

Midden- en West-Brabant gaan samen voor verantwoorde productie en distributie

Samen versnellen, verslimmen, verduurzamen

De Regio Deal

De Regio Deal Midden- en West-Brabant is met een financiële impuls een versneller voor een duurzaam partnerschap tussen Rijk en en de regio's Midden- en West-Brabant in het kader van brede strategische samenwerking. Met de Regio Deal zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. 


De uitdaging

Midden- en West-Brabant werken samen aan een economisch krachtige regio. De sectoren in deze regio staan aan de vooravond van een aantal transities. Om hierin mee te kunnen, vraagt de economie om een aantal investeringen. Regio’s Midden- en West-Brabant hebben de ambitie samen een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het brede midden- en kleinbedrijf.

Verantwoorde productie en distributie

Dat betekent circulaire en biobased productie en slimme en duurzame distributie met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en zo slim en duurzaam mogelijk onderhoud. Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen en waar, door het opleiden en leven lang leren van personeel, mensen zich kunnen mee ontwikkelen met moderne technologieën, is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Langjarige samenwerking

Met de brede strategische samenwerking willen Rijk en regio samen met de provincie Noord-Brabant samenwerken aan het behoud en versterken van de kracht van de regio Midden- en West-Brabant. De Regio Deal Midden-en West-Brabant is daarbij een versneller voor een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen.

Gezamenlijke thema’s Rijk en regio

Dit vraagt een integrale aanpak van opgaven op het gebied van innovatie in het MKB, arbeidsmarkt van de toekomst, circulaire economie, slimme en duurzame distributie en logistiek, slimme maakindustrie en kringlooplandbouw.

Concrete Projecten Regio Deal Midden- en West-Brabant

De verschillende projecten van de Regio Deal Midden- en West-Brabant zijn weergegeven in de volgende facsheet Regio Deal Midden- en West-Brabant.

RegiodealKlik op de afbeelding voor meer info over de verschillende Regio Deal projecten


Over de Regio Deal verschenen de volgende nieuwsberichten.

Regiodeal 130 miljoen voor mkb Midden- en West-Brabant
- 15 juli 2019

Geslaagde vervolgstap Regiodeal Rijk en Midwest-Brabant
- 28 maart 2019

10 miljoen van Rijk voor vernieuwingsprojecten in West- en Midden-Brabant
- 16 november 2018

Inspirerende dialoog tussen overheid, ondernemers en onderwijs
-november 2018


Het overzicht van de 17 projecten van de Regio Deal Midden- en West-Brabant:

Grow Make Maintain Move Learn
Green Protein Excellence Center -Dinteloord Shared Facility Polymerisatie - Bergen op Zoom Development Center for Maintenance of Composites DALI: Supply chain data science Nieuwe techniek coalitie
Sidestream Innovation Valley - Oosterhout MakerSpace Brabant CAMPIONE 2.0 NewWays Mindlabs
Plantbased LAB Zuidwestelijke Delta- Bergen op Zoom Biorizon - Kennisontwikkeling in Biobased Economy - Bergen op Zoom Logistics Community Brabant Human Capital topsectoren
Green Education Campus Treeport (Experience & Excellence Centre) BioVoice
Symbiosis4Growth
Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei MKB en Financiering


06 51 997 675
Freek van den Heuvel
Freek van den Heuvel

Manager Business Development


06 51 994 119

Regiodeal; 130 miljoen voor mkb Midden- en West-Brabant

Regiodeal Midden- en West-Brabant: 130 miljoen voor innovatieprojecten mkb

Lees meer Archief