Wat kunnen wij voor u betekenen?

REWIN brengt bedrijven samen in clusters rondom een thema. Voor Maintenance lopen momenteel de volgende thema's:

  • Aerospace
  • Maritiem
  • High Tech

Binnen deze clusters worden bijeenkomsten georganiseerd voor kennisdeling, het vinden van partners voor innovatietrajecten en het ontwikkelen van businesscases. Zo ontstaan projecten als het composietencentrum of deelthema's als onbemand vliegen.

REWIN zorgt voor een juiste mix van bedrijven en kennisinstellingen  binnen een cluster waarbij ook buiten de eigen sector wordt gekeken. Want juist op het snijvlak van sectoren, ontstaan vaak de mooiste innovaties. Daarnaast wordt gestreefd om zoveel mogelijk de hele waardeketen te betrekken in de clusters.

Voordelen van clusters:

  • Door samenwerking in clusters bent u als bedrijf beter in staat om te innoveren, waardoor uw concurrentiekracht wordt vergroot.
  • U vergroot uw netwerk, ook buiten uw eigen sector, met zowel bedrijven als kennisinstellingen
  • Ondersteund door REWIN kunt u een innovatietraject of businesscase ontwikkelen. Wij helpen daarbij aan te sluiten bij regionale, nationale en Europese subsidiefondsen.
Stefan van Seters
Stefan van Seters

Programmamanager Logistiek


06 24 267 866