Logistiek

West-Brabant heeft een sterke positie in de logistieke sector. Dat komt door de  strategische ligging ten opzichte van de havens van Rotterdam en Antwerpen. Andere belangrijke factoren zijn de aanwezigheid van voldoende arbeidspotentieel, logistiek vastgoed en specifieke onderwijsinstellingen. Uniek voor de regio is het beschikbare multimodale netwerk van diepzeehavens, barge terminals, rijkswegen, waterwegen en spoor. Ook zijn er veel logistieke bedrijven die voorop lopen met het werken in en voor complexe supply-chains.

De logistieke sector ziet veel veranderingen op zich afkomen. De groei van het goederenvervoer zet door. Er komt steeds meer aandacht voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de logistieke keten. Ook ontwikkelingen op ICTgebied en duurzaamheid zullen de bedrijfstak sterk beïnvloeden. [bron: Brabant, logistieke topregio – SER]

Innoveren is dan ook belangrijker dan ooit. REWIN kan u hierbij ondersteunen. Door te helpen met het omzetten van uw innovatie-ideeën in innovatieprojecten  en businesscases binnen de thema’s multimodaal vervoer, bundelen goederenstromen en Europese corridors. Waar nodig zoeken wij aansluiting op landelijke of Europese fondsen.

Meer weten? Neem contact op met Stefan van Seters

MKB-parel Loendersloot, logistieke dienstverlener uit Roosendaal

MKB-parel Loendersloot kreeg door REWIN meer oog voor de regio.

Lees meer Archief

CONNECTED West-Brabant op wereld's grootste logistieke beurs

We gaan weer! CONNECTED West-Brabant - een groep van logistieke bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen en kennisinstituten onder aanvoering van REWIN- neemt van 4 t/m 7 juni 2019 weer deel aan Transport Logistic München. Hal A4, stand 309.

Lees meer Archief

10 miljoen van Rijk voor vernieuwingsprojecten

West-Brabant wil samen met Midden Brabant in 2040 koploper zijn in verantwoorde productie en distributie. Het rijk heeft voor vernieuwingsprojecten 10 miljoen beschikbaar gesteld.

Lees meer Archief

Verkenning Supply Chain & Data Science

Waar liggen de kansen voor logistieke MKB-bedrijven & big data? De verkenning Supply Chain & Data Science zoekt dit uit.

Lees meer Archief