Clusters van bedrijven

Vanuit de (top)sectoren, brengt REWIN bedrijven samen in clusters rondom een thema. De clusters houden bijeenkomsten om kennis te delen, partners te vinden voor innovatietrajecten en om samen businesscases te ontwikkelen.

REWIN zorgt voor een juiste mix van bedrijven en kennisinstelllingen binnen een cluster. We betrekken ook bedrijven uit andere sectoren. Want juist op het snijvlak van sectoren ontstaan vaak onverwachte oplossingen of nieuwe ideeën. REWIN betrekt zoveel mogelijk de hele waardeketen in de clusters.

Voordelen van clusters:

  • Door samen te werken in clusters kunnen bedrijven vaak beter en sneller innoveren dan wanneer ze dit alleen moeten doen. Samen innoveren vergroot uw concurrentiekracht. 
  • U breidt uw netwerk uit met bedrijven en kennisinstellingen. Ook van buiten uw eigen sector.
  • In een cluster kunt u met steun van REWIN een innovatietraject of businesscase ontwikkelen. Wij helpen u ook om aan te sluiten bij regionale, nationale en Europese subsidiefondsen.

Samen werken aan innovatie levert resultaat!

Momenteel zijn er diverse clusters waarbij u zich kunt aansluiten. In de meeste clusters spelen meerdere thema's. 

.

Maintenance       Logistiek Biobased Overig (verkennend, clusteroverschijdende of internationaal georienteerd)

Aerospace

     Multimodaal vervoer         Pyrolyse      Agrofood West-Brabant

Maritiem

Sugar Delta Gezonde voeding
High Tech Verpakkingen Inhoudsstoffen
Smart Industry Horticultuur Kansrijk (groei) MKB
Kleurstoffen
Groen (ver)bouwen
Circulaire economie
Biobased coatings
Freek van den Heuvel
Freek van den Heuvel

Manager Business Development


06 51 994 119

Matchmaking: biobased bouwen doen we samen

Succesvol matchmaking event voor de biobased clusters groen (ver)bouwen, biobased coatings en natuurlijke kleurstoffen.

Lees meer Archief