Biobased Economy

West-Brabant heeft een sterke agrofood- en chemie sector. Op het snijvlak van deze twee branches is een sterk biobased cluster ontstaan. Een cluster met een groot innovatiepotentieel, nieuwe marktkansen en werkgelegenheid. REWIN werkt samen met bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen om van West-Brabant een topregio te maken op het gebied van groene grondstoffen en groene bouwstenen, zoals performance materials, coatings en chemicaliën.    

Sluit u ook aan?

Dennis van der Pas
Dennis van der Pas

Programmamanager Biobased Economy


06 51 359 994

Financiële steun voor pyrolysecluster in Zuid-Nederland

Havenschap Moerdijk, penvoerder van het pyrolysecluster in Zuid-Nederland, is financiële steun van het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling toegezegd.

Lees meer Archief

Bio-pot van West-Brabantse Millvision genomineerd voor Award

Kanshebber Millvision

Lees meer Archief

Matchmaking: biobased bouwen doen we samen

Succesvol matchmaking event voor de biobased clusters groen (ver)bouwen, biobased coatings en natuurlijke kleurstoffen.

Lees meer Archief

Green Chemistry Campus vestigers verder met opschaling bio-aromaten onderzoek

Lees meer Archief

"Het begint met een ontmoeting"; industriële symbiose in praktijk

Lees meer Archief