Precisielandbouw

De Nederlands landbouw is groot geworden door een zeer efficiënte manier van werken. De concurrentie in de wereld is echter hevig. Om onze koppositie te behouden zijn verdere efficiencyverbeteringen  noodzakelijk.
Precisielandbouw is één van de manieren om dit te bereiken. Onder andere door de inzet van sensoren en satellieten kan de gesteldheid van gewassen en gronden bepaald worden. Deze technieken zijn volop in ontwikkeling.

REWIN ondersteunt bedrijven hierbij en ontwikkelt samen met diverse bedrijven projecten en pilots op dit gebied. Dit thema heeft een duidelijke link met het hightech & maintenance programma.

Marc-Paul van Halderen verstrekt u graag nadere informatie.

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667