Een greep uit de lopende initiatieven

REWIN biedt diverse ondersteuningsmogelijkheden in triple helix-verband. Het gaat om makel- en schakeldiensten, het opzetten van innovatieprojecten en het overdragen van kennis. Daarnaast biedt REWIN steun bij het zoeken naar financiering, bijvoorbeeld subsidie of private investeerders.
Het triple helix-netwerk rondom agrofood in West-Brabant breidt zich steeds verder uit. Inmiddels zijn tientallen bedrijven aangesloten en er wordt een groei voorzien naar minimaal 100 participerende bedrijven.

Een beknopt overzicht van actuele iniatieven:

 • Cluster suiker- en zoutvermindering
  Dit is een Brabants cluster over suiker- en zoutvermindering dat onlangs in samenwerking met BOM is opgestart.

 • De Blauwe Keten
  Dit betreft een Interreg Vlaanderen-Nederland-project voor het winnen van kleur- en inhoudsstoffen uit algen en eendenkroos. Het project is in uitvoering en REWIN is partner onder de vlag van CoE BBE / Avans.

 • ICAReS
  ICAReS is een Interreg 2-Zeeën project rond innovatie in remote sensing. Hoe kunnen diverse sectoren, waaronder de landbouw, gebruik maken van remote sensing? Dit speelt met name in de precisielandbouw. REWIN werkt binnen ICAReS onder andere samen met gemeente Woensdrecht en ZLTO.

 • Diverse haalbaarheidsstudies naar verwaarden van inhoudsstoffen
  Er zijn meerdere initiatieven omtrent inhoudstoffen uit planten in de regio. Zo is er bijvoorbeeld een Biobooster project in uitvoering naar marktkansen van inhoudstoffen uit Laurier, Gaultheria en Stevia.

 • Klasse 2 groente en fruit
  Deze REAP verkenning is gerealiseerd. In samenwerking met ZLTO is onderzoek gedaan naar het verwaarden van reststromen van klasse 2 groenten en fruit in de regio. Het project krijgt een vervolg in het Food Heroes project van ZLTO.

 • Sorghum
  Dit haalbaarheidsonderzoek is in ontwikkeling. Meerdere bedrijven en LIB werken samen en onderzoeken de mogelijkheden van Sorghumteelt en de inzet van reststromen daaruit voor de productie van glutenvrij bier en biobased materialen.

 • Link2Innovate
  Link2Innovate is een project dat in de grensregio Vlaanderen-Nederland grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen jonge technologiebedrijven en gevestigde bedrijven of organisaties ondersteunt. Het project is in uitvoering en REWIN is partner

 • Biobooster
  Dit is een project ter ondersteuning van haalbaarheidstudies. REWIN is partner.

Meer weten over een of meerdere van deze ontwikkelingen? Marc-Paul van Halderen vertelt u er graag alles over.

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667