Gezonde voeding

Het thema gezonde voeding is hot. Consumenten worden zich steeds bewuster van - het belang van - goede voeding en zoeken naar gezonde alternatieven. Producenten proberen hier op in te spelen, door bijvoorbeeld het gehalte aan suiker, zout en vet in hun producten te verminderen. Overheden proberen gezonde voeding te stimuleren en komen soms zelfs met regelgeving op dit gebied.

REWIN zal zich de komende periode, samen met de BOM, via een Brabant-brede clusteraanpak inzetten om bedrijven te ondersteunen bij het verminderen van suiker en zout in voeding.

Meer weten? Neem contact op met Marc-Paul van Halderen.

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667