Regionale foodsector krijgt duw vooruit

De agrofood sector is van levensbelang voor de West-Brabantse economie. Ook in vergelijking met andere regio’s is de sector hier omvangrijk. Dit blijkt uit een onderzoek naar economische perspectieven dat Buck in opdracht van RWB heeft uitgevoerd. In tegenstelling tot de andere regio’s in Noord-Brabant ondersteunt West-Brabant deze sector niet in het bijzonder. Daar is sinds kort echter verandering in gekomen. REWIN heeft dit namelijk opgepakt, in lijn met het provinciale beleid en in combinatie met topsectoren logistiek, maintenance en biobased economy die in West-Brabant al bediend werden. We gaan dan ook aan de slag om de sector een duw in de rug te geven. Dat doen we in triple-helix verband.

Op deze pagina leest u meer over de totstandkoming van de samenwerking met al die verschillende partners. Partijen uit het regionale netwerk geven daarnaast hun visie op en ervaringen in de agrofood sector.

KLIK OP DE AFBEELDINGEN voor de verschillende interviews.

Laurier_en_bergthee.jpg

Has_hogeschool_studenten_met_logo.jpg

Brabant_quality_breed.jpg

inulin-powder_met_logo_370-190.jpg

workshop_370_190.jpg

REWIN meer info

Drie thema’s
De eerste stap die REWIN op verzoek van RWB eerder zette, was in het werkveld identificeren welke thema’s er bij bedrijven spelen. Marc-Paul van Halderen van REWIN: “We hebben hiervoor samen met BOM en gemeente Steenbergen 24 boeren, telers, gewasveredelaars, producenten van half-fabricaten en merkproducenten bezocht. We vroegen naar de actuele innovatiethema’s en op welke onderwerpen ze zouden willen samenwerken met andere bedrijven, of onderwijsinstellingen.” Uit de gesprekken kwam een aantal thema’s naar voren. “Hieruit selecteerden we de drie waaraan sectorbreed de meeste behoefte is: gezonde voeding, inhoudsstoffen en precisielandbouw. Onderwerpen die ook naadloos bleken aan te sluiten op het provinciale Innovatieprogramma Agrofood 2020, waarin REWIN inmiddels ook partner is. 

Nu is het zaak om via een programmatische aanpak bedrijven verder te helpen op de innovatiethema’s. Er is bij bedrijven een duidelijke kennisvraag en ze zoeken manieren om innovaties in de markt te zetten. Door bedrijven bij elkaar te brengen kunnen ze kennis delen en nieuwe plannen ontwikkelen.” Uiteindelijk moet dit leiden tot kleine groepjes samenwerkende bedrijven en/of kennisinstellingen die productinnovaties verder helpen. “En zo samen nieuwe business creëren.” Hierbij wordt nauw samengewerkt met de BOM, maar ook met bijvoorbeeld HAS, ZLTO, Avans, LIB en diverse gemeenten, zoals Steenbergen, Oosterhout en Moerdijk.

Makelen- en schakelen
Eén van de dingen die REWIN doet, is het aan elkaar koppelen van bedrijven en/of onderwijs. “Makelen en schakelen, noemen we dat”, glimlacht Van Halderen. “Zo koppelden we een kruidenteler via de BOM aan een grote cateraar, waardoor deze meer afzetmogelijkheden voor speciale producten krijgt.” Een fruitteler is gekoppeld aan een fabrikant van vruchtensappen.

Er zijn ook cross-overs gemaakt met projecten in de andere topsectoren. “Een snoepfabrikant die iets wil met biobased verpakkingen doet nu mee in dat cluster. En een producent van bakkerijgrondstoffen neemt nu deel aan het logistieke NewWays-cluster waarin bedrijven samenwerken in hun transportketen.”

Honderd bedrijven
REWIN biedt diverse ondersteuningsmogelijkheden in triple helix-verband. Het gaat om de eerder genoemde makel- en schakeldiensten, het opzetten van innovatieprojecten en het overdragen van kennis. Het provinciale innovatieprogramma Agro Food 2020 is daarvoor een belangrijke basis.
“Daarnaast bieden we steun bij het zoeken naar financiering, bijvoorbeeld subsidie of private investeerders.” Het triple helix-netwerk rondom agrofood in West-Brabant breidt zich steeds verder uit. Inmiddels zijn tientallen bedrijven aangesloten. “En we bezoeken nog steeds nieuwe deelnemers. We willen naar minimaal 100 participerende bedrijven."


Meer info
Wilt u meer informatie, heeft u een specifieke innovatievraag, interesse in samenwerking of behoefte om gekoppeld te worden aan een geschikte partner of zoekt u geschikte financiering? Of bent u gewoon benieuwd naar alle actuele initiatieven waar REWIN bij betrokken is? Kijk dan eens bij "Lopende initiatieven" of neem contact op met Marc-Paul van Halderen, programmamanager Agrofood bij REWIN West-Brabant. Zijn gegevens vindt u hieronder. 

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667