Clusters

De ontwikkelingen binnen de biobased sector gaan razendsnel. REWIN heeft samen met partners diverse clusters opgezet. Hier kunt u kennis opdoen en delen, partners vinden voor innovatietrajecten en aansluiting vinden bij Europese projecten en subsidies.

Momenteel zijn er zeven clusters waarbij u zich kunt aansluiten:

  1. Coatings
  2. Groen (ver)bouwen
  3. Horticulture
  4. Kleurstoffen
  5. Pyrolyse
  6. Sugar Delta
  7. Verpakkingen

Wilt u meedoen in één van deze clusters of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dennis van der Pas of Freek van den Heuvel.

Dennis van der Pas
Dennis van der Pas

Uitvoerend secretaris EBWB


06 51 359 994
Freek van den Heuvel
Freek van den Heuvel

Teammanager Business Development


06 51 994 119

Financiële steun voor pyrolysecluster in Zuid-Nederland

Havenschap Moerdijk, penvoerder van het pyrolysecluster in Zuid-Nederland, is financiële steun van het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling toegezegd.

Lees meer Archief

Matchmaking: biobased bouwen doen we samen

Succesvol matchmaking event voor de biobased clusters groen (ver)bouwen, biobased coatings en natuurlijke kleurstoffen.

Lees meer Archief

Pyrolyse proeftuin Zuid-Nederland

Reststoffen omgezet naar waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie in de Pyrolyse proeftuin Zuid-Nederland.

Lees meer Archief

Green Chemistry Campus vestigers verder met opschaling bio-aromaten onderzoek

Lees meer Archief