Regionaal Programma

West-Brabant wil haar toppositie als plantaardige regio uitbouwen. Om dit te doen hebben kernspelers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid een stuurgroep gevormd en gezamenlijk het West-Brabantse Programma Agrofood/Biobased  opgezet. De ambitie: West-Brabant ontwikkelen/profileren als cruciale schakel in de nieuwe groene plantaardige economie, die wereldwijd bijdraagt aan gezond, veilig en hoogwaardig voedsel en non- food toepassingen.

Om deze ambitie te verwezenlijken wordt door de partners ingezet op innovatie, human capital en profilering. Hierbij zoekt de stuurgroep nadrukkelijk samenwerking met andere regio’s, sectoren, organisaties en andere gremia waarmee synergie te bereiken is. 

Profilering
De regio heeft een zeer sterke positie op het gebied van plantaardig voedsel en biobased materialen. De wereldbevolking groeit en de vraag naar duurzame voeding en materialen neemt toe. De stuurgroep wil West-Brabant daarom nog sterker profileren als ‘Plantbased Economy’.

Innovatie
De stuurgroep zet zich in om een goede innovatie-infrastructuur te ontwikkelen, waarbinnen bedrijven ideeën kunnen realiseren. Deze bestaat uit middelen, netwerken en kennis.

Toekomstbestendig telen en het optimaal benutten van de grote gewassen zijn centrale thema’s. Onderwerpen zoals: smart farming, digitalisering, robotisering, plant-inhoudsstoffen, eiwittransitie en biobased materialen spelen hierin een cruciale rol.

Regionaal Programma Agrofood/Biobased


Er zijn al diverse projecten en campussen ontwikkeld die hieraan bijdragen, zoals:

Human Capital
Het is van cruciaal belang om blijvend over voldoende gekwalificeerde medewerkers te beschikken. Om die reden hebben de onderwijsinstellingen en bedrijven uit de stuurgroep samen een human capital agenda opgesteld. Hierin gaat veel aandacht uit naar educatie en inspiratie van studenten via innovatie- of onderzoeksprojecten met bedrijven uit de regio. Lectoraten en practoraten van HAS, Avans en Curio spelen daarin een belangrijke rol. Ook is het voormalige Suikerlab in Bergen op Zoom herontwikkeld tot Delta Agrifood Business, een broedplaat voor de agrofood sector waar studenten en bedrijven samenwerken.

Governance
In West-Brabant wordt het economische beleid op hoofdlijnen bepaald door de Economic Board West-Brabant (EBWB). Het is een triple helix board, dat wil zeggen dat deze bestaat uit de 3 O's: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. De burgemeester van Breda is voorzitter.
De EBWB wil de regio ontwikkelen als hub voor vernieuwend ondernemerschap. Dit doet ze door in te zetten op verbinden, verduurzamen en verslimmen via de programma’s Maintenance, Logistiek, Creatieve Dienstverlening en Agrofood/Biobased.

Per sector is een (eveneens triple helix) stuurgroep verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering. Het Agrofood/Biobased programma wordt aangestuurd door:

Bedrijfsleven

 • Frank van Noord – Cosun (bestuurslid)
 • Kees Knulst – Rijk Zwaan
 • Ed Vreman - Rabobank
 • John Oostvogels - Treeport
 • Rinie van Tilburg - Fruitport
 • Jolanda Soons - Lamb Weston/Meijer
 • Remco Beekers – ZLTO
 • Herman de Boon - Circular Biobased Delta
 • Marcel van Haren – FME

Onderwijs

 • Dick Pouwels – HAS (bestuurslid)
 • Ralph Simons - Avans
 • Emmy Bakker – ROC

Overheid

 • Frank Petter – Gemeente Bergen op Zoom (bestuurslid)
 • Willy Knop – Gemeente Steenbergen
 • Andre Seip – Regio West-Brabant
 • Marc-Paul van Halderen – REWIN (programmamanager) Samen gaan we voor een krachtige Agrofood/Biobased regio!

Wilt u meer weten over dit programma en de samenwerkingsmogelijkheden? Neem contact op met Marc-Paul van Halderen.

Jonica de Bruijn
Jonica de Bruijn

Programmamanager Agrofood/Biobased
(m.i.v. 1.7.2021)


volgt