Regionaal Programma

REWIN heeft het intiatief genomen om te komen tot een West-Brabantbreed economisch programma Agrofood/Biobased, onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. Vanwege de sterke positie van onze regio op het gebied van veredelen, verbouwen en verwaarden van plantaardige producten kiest West-Brabant daarbij voor een focus op ‘plant-based’. De strategische focuspunten van het programma zijn

Hightech toepassingen
 
Denk hierbij aan smart farming en robotisering. We ontwikkelen nieuwe technieken voor belangrijke teelten en/of passen bestaande technieken op een slimme manier toe. Dit doen we onder meer voor herkenning van plagen en ziektes, bodembeheer, oogsten en onkruidbestrijding.

Verwaarding plantstoffen
Groene (rest)stromen maken we waardevoller door ze te verwerken in nieuwe biobased toepassingen. Ook het veredelen van gewassen voor verdere optimalisatie van plantinhoudstoffen valt hieronder. We verduurzamen ten behoeve van de groene economie.

Een brede stuurgroep bepaalt de koers. REWIN is trekker en voert het programmamanagement uit. Cosun, Rijk Zwaan, Lamb Weston, De Vegetarische Slager, Fruitport, Treeport, ZLTO, Rabobank, HAS, Avans, ROC West-Brabant, RWB, gemeente Bergen op Zoom en gemeente Steenbergen nemen eraan deel. Burgemeester Petter van Bergen op Zoom is voorzitter en boegbeeld.

Er zijn de afgelopen jaren belangrijke projecten opgezet die de basis van het programma vormen. Bijvoorbeeld:

Frank Petter Burgemeester gemeente Bergen op Zoom, boegbeeld sector agrofood/biobased

"We zetten met het Agrofood/Biobased programma volop in op het nog steviger op de kaart te zetten van West-Brabant als ‘plant -based economy’. De productie van plantaardig voedsel en biobased materialen biedt vele kansen voor onze regio!"

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667