Agrofood/Biobased

De Agrofood sector is van zeer groot belang voor de West-Brabantse economie, als een van de grootste, sectoren qua toegevoegde waarde, exportwaarde en werkgelegenheid. In de regio zijn vele agrofood bedrijven gevestigd die alle facetten van de markt bestrijken, zoals boeren, telers, voedselproducten, gewasveredelaars, machinebouwers en verpakkers. Zij zorgen voor belangrijke verbindingen met de topsectoren logistiek en hightech & maintance. Op het snijvlak van de agrofood- en chemie sector is een sterk biobased cluster ontstaan. Een cluster met een groot innovatiepotentieel, nieuwe marktkansen en werkgelegenheid.

REWIN ondersteunt agrofood bedrijven bij innovatie en business development, en werkt in een groot netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Belangrijke thema’s zijn op dit moment: gezonde voeding, precisielandbouw, inhoudsstoffen en biobased verpakkingen. Specifieke aandacht is er voor biobased. Samen met bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen is REWIN actief om van West-Brabant een topregio te maken op het gebied van groene grondstoffen en groene bouwstenen, zoals performance materials, coatings en chemicaliën.    

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de West-Brabantse Agrofood sector op het gebied van business development en innovatie? Neem dan contact op met Marc-Paul van Halderen.

Wilt u zich aansluiten bij het biobased cluster of heeft u belangstelling voor de specifieke biobased aandachtsgebieden? Neem dan contact op met Dennis van der Pas

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667
Dennis van der Pas
Dennis van der Pas

Uitvoerend secretaris EBWB


06 51 359 994

Prachtig resultaat 1e ronde BioVoice: 13 innovatiecontracten!

13 deelnemers gaan nu het ontwikkeltraject in.

Lees meer Archief

BioVoice: nieuw 'biobased business booster' programma

BioVoice: het nieuwe 'biobased business booster' programma voor mkb'ers en start-ups, op basis van innovatievraagstukken van grote(re) bedrijven.

Lees meer Archief