Agrofood

De Agrofood sector is van zeer groot belang voor de West-Brabantse economie. Het is één van de grootste, zo niet dé grootste, sectoren als het gaat om toegevoegde waarde, exportwaarde en werkgelegenheid. In de regio zijn vele agrofood bedrijven gevestigd. Ze bestrijken alle facetten van de markt. Het zijn bijvoorbeeld boeren, telers, voedselproducten, gewasveredelaars, machinebouwers en verpakkers. Zij zorgen ook voor belangrijke verbindingen met de topsectoren logistiek, maintenance en biobased economy.

REWIN ondersteunt agrofood bedrijven bij innovatie en business development, en werkt in een groot netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Belangrijke thema’s zijn op dit moment: gezonde voeding, precisielandbouw, inhoudsstoffen en biobased verpakkingen.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de West-Brabantse Agrofood sector op het gebied van business development en innovatie? Neem dan contact op met Marc-Paul van Halderen.

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood


06 30 987 667

Samen werken aan minder suiker en zout in voedingsmiddelen

Samen werken aan minder suiker en zout in voedingsmiddelen. Bij de workshop van REWIN en BOM stond dit centraal.

Lees meer Archief