Agrofood/Biobased

West-Brabant: optimaal produceren, optimaal verwaarden
Als een van de grootste exporteurs van agrofood-producten voedt Nederland de wereldbevolking. Die groeit door naar 9 miljard mensen en dat biedt enorme economische kansen. Zeker voor West-Brabant, want onze regio speelt een cruciale rol in de toppositie van Nederlands grootste industriële sector: agrofood.

Onze regio blinkt wereldwijd uit in de veredeling, teelt en verwerking van plantaardige producten. Zowel voedsel als biobased materialen. Groene (rest)stromen waardevoller maken door ze te verwerken in nieuwe biobased-toepassingen: het biedt enorme kansen. Hieronder valt ook het veredelen van gewassen voor verdere optimalisatie van plantenstoffen. Deze stoffen en producten vinden hun weg naar de bouw, voedings-middelenindustrie, chemie en farmaceutische sector.

Het Regionaal Programma Agrofood/Biobased is er om onze toppositie uit te bouwen en de kansen te benutten.  

Makel- en schakelpartner provincie
Op provincieschaal is REWIN als makel- en schakelpartner betrokken bij het Brabantse Innovatieprogramma Agrofood 2020. Wij werken mee aan het realiseren van de doelen uit van het provinciale programma, die met name liggen op het gebied van hightech (Smart Farming), maar ook in de sfeer van circulaire economie (het slim gebruiken van plantinhoudsstoffen) en ecosysteemontwikkeling. BOM, Agrifood Capital, Foodtech Brainport en ZLTO zijn de andere makel- en schakelpartners van de provincie.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in West-Brabant op het gebied van agrofood/biobased? Neem dan contact op met Marc-Paul van Halderen.

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667

Prachtig resultaat 1e ronde BioVoice: 13 innovatiecontracten!

13 deelnemers gaan nu het ontwikkeltraject in.

Lees meer Archief