Robotica-project rond Smart Tooling en robots voor onderhoud

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

In het ‘Smart Tooling-project’ ondersteunen partners uit industrie en de academische- en onderwijswereld bedrijven die willen meewerken aan innovaties rond Smart Tooling en Robots in de context van technisch onderhoud.  Het project kwam tot stand na een vooronderzoek uitgevoerd in het kader van het REAP West-Brabant programma. Op een totaal projectvolume van ruim 3,5 miljoen euro levert Interreg een bijdrage van € 1.720.010,75 (48,26%).

Smart Tooling: slim onderhoud door robotica
In de procesindustrie moeten machines non-stop draaien. In West-Brabant zijn veel procesbedrijven gevestigd. Minutieus onderhoud is dus een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker vanwege steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu. ‘Smart Tooling’ legt daarbij de focus op automatisering: door de ontwikkeling van prototypes van robots en tools kan het onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter worden. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt. Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties.
Interreg Vlaanderen-Nederland

Kansen voor Breda en hele regio
Robottechnologie wordt in Europa gezien als een belangrijke ontwikkeling binnen de sector maintenance. Daarom zoekt West-Brabant ook samenwerking buiten de regio, op EU-schaal. Voor West-Brabant en Breda liggen er veel kansen: “Ik vind het belangrijk dat Avans Hogeschool en Bredase bedrijven als VDL Steelweld, MachineVision en B&R Industriële Automatisering innovatief bezig zijn met robottechnologie” meldt wethouder Economische Zaken Adank, tevens President Commissaris van REWIN. REWIN is deelnemer en clustertrekkervan het werkpakket 3D-robots in het Smart Tooling project.
Adank vervolgt: “
Breda heeft daarmee ook een interessante vestigingspropositie voor bedrijven die zich met deze en aanverwante technieken bezighouden. De recente vestiging van Invert Robotics Europe BV in Breda getuigt daarvan.” 

Smart Tooling - robotics


Omdat robottechnologie jong is, zijn er veel onzekerheden en mogelijkheden die nog niet zijn onderzocht of ontwikkeld. Het project geeft een stimulans aan MKB/KMO bedrijven in de grensregio die robotinnovaties ontwikkelen. Zo zal onderzoek gedaan worden naar inspectie-, cleaning-, en werkplaatsrobotica en drones. Dit laatste type, ‘de vliegende robot’, is voor inspecties in de procesindustrie nog minimaal in gebruik. Dankzij de ontwikkeling hiervan kan de veiligheid bij het inspecteren van bijvoorbeeld de binnenkant van opslagtanks sterk verbeterd worden.

Toegang tot expertise en infrastructuur
De actieve betrokkenheid van onderwijs- en kennisinstellingen zoals Avans Hogeschool en . Universiteit Twente, een vooraanstaand instituut op gebied van robotica, levert een directe stimulans voor technologische doorontwikkeling van MKB/KMO-bedrijven. Multinationals zoals BASF en Dow Benelux fungeren als testlocatie. De grensoverschrijdende samenwerking geeft bedrijven zo toegang tot een breed scala van expertise en infrastructuur die nu niet of moeilijk toegankelijk is. Hierdoor kan men best practices uitwisselen zodat ook na afloop van het project een duurzame verankering van kennis gewaarborgd blijft.

Project partners
Naast REWIN participeren de volgende partners in het project:

Voor meer informatie over het Smart Tooling in het algemeen of het werkpakket 3-D robots kunt u contact opnemen met Stefan van Seters.
U kunt ook de Smart Tooling website bezoeken. 

Neem contact op
Stefan van Seters

Programmamanager Logistiek

s.vanseters@rewin.nl
06-24 26 78 66