REWIN werkt met LCB aan ontwikkeling van de regio

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

Betere verbinding van logistieke platforms en organisaties in West-Brabant.

Onder de noemer ‘Smart Logistics Connected’ gaan REWIN West-Brabant en Logistics Community Brabant (LCB) onderzoeken of een betere verbinding van logistieke platformen en organisaties in West-Brabant mogelijk is. Onderliggend doel: bedrijven betere toegang geven tot slimme technologieën in de logistiek. De regio kan daarmee haar slagkracht aanzienlijk vergroten. Om dit te bereiken is een subsidie toegekend uit het Onderzoek & Ontwikkelingsfonds Regio West-Brabant.

Logistiek staat onder continue druk als gevolg van maatschappelijke en  technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in de supply chain processen waardoor logistieke systemen steeds complexer worden. De opgave voor de logistieke sector is dan ook om de branche robuust te houden en ‘toekomst fit’ te maken. Dat kan door het voortdurend aanjagen van innovaties die breed gedragen worden in de sector.

Het project ‘Smart Logistics Connected’ gaat door middel van onderzoek en experimenten een bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelen.

Smart Logistics Connected

Wat gaan we doen?
Met de toegekende subsidiegelden worden twee stappen gezet: 

Ontsluiten van kennis en kunde van LCB voor West-Brabantse bedrijven. Momenteel zoeken nog relatief weinig bedrijven uit het westen van de provincie aansluiting bij LCB. Een gemiste kans, want LCB heeft een groot Brabants netwerk dat als doel heeft om de logistieke innovaties in de gehele provincie te bevorderen. Om bedrijven aan te zetten om aan te sluiten bij LCB, worden kansen geïdentificeerd en experimenten opgestart. Denk hierbij aan projecten op het gebied van robotisering, artificial intelligence en smart mobility. Door als (West-Brabants) bedrijf mee te doen aan dergelijke experimenten, kan men beter inschatten welke kansen bepaalde technologieën bieden voor de logistieke operatie of het bedrijfsproces.West-Brabant kent diverse logistieke platformen. REWIN en LCB gaan onderzoeken hoe de regionale organisatiegraad van deze regionale platformen  verhoogd kan worden. Want een goede gezamenlijke organisatie vergroot de logistieke slagkracht in West-Brabant. Om dit te bereiken worden met de diverse platformen een aantal experimenten opgezet.

Door het zetten van deze twee stappen, maken West-Brabantse bedrijven eenvoudiger kennis met nieuwe slimme technologieën, de kennis en kunde van LCB en wordt gezamenlijk gewerkt aan de slagkracht en weerbaarheid van de logistieke sector in de regio. Leo Kemps, directeur LCB: “Ik ben blij met de toegewezen subsidie. Want hierdoor kan de regionale samenwerking in West-Brabant extra gestimuleerd worden”. 
Stefan van Seters, Programmamanager Logistiek, verwacht een mooie stap te zetten in de regionale missie om de logistieke sector o.a. te ‘verbinden en te verslimmen’: “Dankzij de toegekende subsidie kunnen we West-Brabantse bedrijven nog beter helpen bij het inzetten van belangrijke nieuwe technieken.”

Het totale projectbudget is €70.000, de looptijd van het project is tot en met 30 juni 2022.

Meer weten?
Stefan van Seters vertelt je desgevraagd met plezier meer over deze samenwerking tussen REWIN en LCB!

Neem contact op
Stefan van Seters

Business development

s.vanseters@rewin.nl
06-24 26 78 66

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant