Rederij Seatrade vestigt hoofdkantoor op Foodpark

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

Een toonaangevende rederij  met vestigingen in Antwerpen en Groningen – Seatrade – heeft recent besloten om grond te kopen in de stad Breda om daarop haar hoofdkantoor met toebehoren te bouwen. De directie heeft besloten een kavel te kopen op het Foodpark – langs de A-16 en met uitzicht op het nieuwe knooppunt Princeville –  te Breda.  Seatrade heeft plannen ontvouwd een kantoor te bouwen van ruim zesduizend vierkanten meter! De investering is goed voor circa tien miljoen euro en zal in fasen werkgelegenheid  gaan bieden aan ruim 100 medewerkers. Breda biedt daarmede onderdak aan  een tweede rederij van naam, want nog niet zo lang geleden besloot ook het beursgenoteerde Vopak zich in het Bredase te vestigen.

De geschiedenis van Seatrade leest als een spannend jongensboek! In 1951 namen vijf kapitein-eigenaren het initiatief om een eigen scheepvaartkantoor op te richten. De activiteit werd gedoopt als : ”N.V. Scheepvaartkantoor Groningen.” Gestart wordt met traditionele coasters van 600 ton en uitgerust met motoren van 500 pk. De schepen voeren voornamelijk in Europa. Op een beslissend moment –  ergens in het begin van de zestiger jaren – nam de directie van Scheepvaartkantoor Groningen de stap van de traditionele coasters naar koelvaart, een nieuw fenomeen in de Groningse kustvaart. Terwijl een groot deel van de rederijen die het bleef zoeken in de droge lading, verdween,  begon voor Scheepvaartkantoor Groningen een nieuw leven. In 1962 werd de eerste reefer (rerfrigatered vessel) “Artic” gebouwd, al snel gevolgd door o.a. “Tempo” (1963), “Pacific” (1965) en “Antartic”. De vloot groeide uit tot 18 schepen.

In 1973 werd de naam van het bedrijf gewijzigd in Seatrade, omdat de rest van de wereld de tong brak over de oude naam! In 1976 trokken de oprichters zich terug en kwamen nieuwe kapiteins aan het roer. Jong en ambitieus als zij waren werd gebroken met het verleden en werd het roer omgegooid. Afscheid werd genomen van de kustvaart en de directie zette nieuwe lijnen uit. Een indrukwekkend nieuwbouwprogramma werd gestart. De jacht werd geopend op nieuwe markten van bevroren vis en gekoeld fruit. Zij zorgden ervoor dat de naam Seatrade nu bekend is in de havens van Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Europa, het Verre Oosten, Australie en Nieuw-Zeeland.

De ontwikkeling van Seatrade  is steeds in golven gegaan. De laatste golf was in 1989 toen Seatrade de Rotterdamse rederij Dammers & Van der Heide overnam. In één klap verdubbelde de tonnage van de vloot en het personeelsbestand. Ook werd het werkterrein verbreed, want Dammers & Van der Heide omvatte niet alleen een vloot van grote koelschepen, maar ook activiteiten gericht op port services, agenturen, expeditiebedrijven en een reisbureau. Sinds deze overname werken er voor Seatrade ruim 250 mensen op de diverse kantoren en nog eens achthonderd op de verschillende schepen.

De huidige capaciteit van de Seatradevloot is gegroeid tot meer dan veertig miljoen kubieke voet, verdeeld over 140 moderne schepen voor geconditioneerd vervoer. Daarmede behoort Seatrade tot een van de grootste koelvaartrederijen van de wereld met een marktaandeel van ruim tien procent. Een imposante en dynamische onderneming…… Fruit, voedingswaren, aardappelen, bananen, sinasappelen…..Seatrade vervoert het wereldwijd.  Seatrade ambieert dat wereldwijde vervoer te verzorgen met de hoogste servicegraad  tegen de laagste temperaturen! Zonder te overdrijven neemt Seatrade een vooraanstaande positie  in als het gaat over het geconditioneerd vervoer van voedingswaren over de zeven wereldzeeën. De onderneming staat ook te boek als een degelijke onderneming met een hoge ratio eigen vermogen vreemd vermogen!

Onder druk van het gewijzigde fiscale regime besloot in de negentiger jaren een aantal rederijen “uit te vlaggen”. Ze verplaatsten hun hoofdkwartier buiten Nederland om aldus de toekomst van de onderneming veilig te stellen. Ook Seatrade koos voor een verplaatsing. Nu het als gevolg van gewijzigde fiscale regels weer aantrekkelijker is om scheepvaartondernemingen in Nederland te vestigen heeft de directie van Seatrade besloten tot een “invlagoperatie” en naar Nederland te verhuizen.

Daar komt bij, aldus de algemeen directeur van Seatrade, de heer Geert Pepping “dat de kostenstructuur in Nederland in vergelijking met Belgie althans – met lagere lonen, lagere sociale premies enz. enz. – bedrijfseconomisch belangrijke voordelen biedt.  De heer Pepping voegt eraan toe: “de keus West-Brabant, c.q. Breda is ook strategisch voor ons bedrijf van belang ……….gelegen tussen de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam en niet te vergeten  op steenworp afstand van havens als Vlissingen en Terneuzen.  Dit zijn de belangrijkste havens in West-Europa waar het zwaartepunt  van de fruitterminals ligt. Onze  medewerkers moeten deze havens frequent  aandoen voor inspecties en het vervullen van de vereiste formaliteiten en dan is een centrale ligging cruciaal!

Seatrade koopt een kavel van the Greenery International   ook een partij waarmee Seatrade veel zaken doet – op het Foodpark op een van de laatste nog beschikbare zichtlocaties. Het te bouwen kantoor zal in eerste instantie onderdak bieden aan ca. 120 medewerkers. Verdere groei met integratie van andere kantoren op middellange termijn wordt voorzien. De directie opteert voor een grotere kantoorcapaciteit, zodat een groei in de toekomst kan worden opgevangen zonder de noodzaak tot verhuizing.  In beginsel bestaat het voornemen een kantoor te bouwen met een bruto-vloeroppervlakte van ca. 6000 m2 te concretiseren via een Seatradetower. 

Een kantoortoren die – aldus verklaart wethouder drs. André. Adank – de entree van de stad Breda ter hoogte van Princeville belangrijk zal versterken. Het gemeentebestuur van Breda is ingenomen met deze nieuwe kantoorvestiging of zoals wethouder André Adank het uitdrukt: ”Het is belangrijk, dat Breda  haar positie in de kantorenmarkt versterkt, omdat volgens diverse onderzoeken de groei van de werkgelegenheid de komende jaren juist in de dienstverlenende sector plaats vindt. Instituten als het Centraal Planbureau voorzien een duidelijke krimp van de industriële activiteiten en een groei van de zakelijke dienstverlening. Dus moeten we ons opmaken Breda te versterken met  zakelijke dienstverlening! Seatrade versterkt die structuur en opereert overigens met  moderne en geavanceerde informatietechnologie om het vervoer en de lading te optimaliseren. Een welkome aanvulling met een hoog ICT-gehalte! Het bevestigt opnieuw dat de keus voor zakelijke dienstverlening een goede is geweest, aldus wethouder André Adank.”

De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant heeft deze acquisitie samen met de gemeente Breda en the Greenery International  mogen begeleiden.

Breda, februari 2002.  

voor informatie: NV REWIN West-Brabant
Cees Nuijten, 076 5646780

Neem contact op
Carla Scheurink

Communicatiemanager

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21