Creative Business Foundation

De partners in dit regionale programma onderzoeken de meerwaarde van een Creative Business Foundation. Het idee is dat een foundation als onafhankelijke partner de drijvende kracht vormt voor het bundelen van creatieve krachten om gezamenlijke doelen te realiseren.

Denk aan: het vergroten van naamsbekendheid, het behoud van talent, het bundelen van initiatieven en gezamenlijke innovatie met economische en maatschappelijke waardecreatie als resultaat.

In een gezamenlijke verkenning stelden we een aantal thema’s vast waarop de foundation zou moeten focussen:

  • Leven Lang Leren voor talent en creatieve dienstverleners
  • Cultuur met duurzame creatieve samenwerking en leiderschap
  • Bijdragen aan transformatie bedrijfsleven en maatschappij naar een duurzamere toekomst
  • Creatief cluster ván en vóór talent, bedrijf, onderwijs en burger

Het eerste kwartaal van 2021 stond in het teken van diepte-interviews over deze thema’s met betrokkenen uit de sector. Met de verzamelde input werken we het vervolg uit.

In dit proces werkt REWIN als aanjager en verbinder nauw samen met City of Imagineers en diverse marktpartijen.

Meer weten? Neem contact op met Geert van de Wouw.

< Terug naar Creatieve Dienstverlening

Neem contact op
Geert van de Wouw

Programmamanager Creatieve Dienstverlening

g.vandewouw@rewin.nl
06-57  59 52 19

Creative business foundation - REWIN

Aanmelden nieuwsbrief

REWIN West-Brabant

Initieert, stimuleert, verbindt