Nieuws uit het Smart Tooling project

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

In de procesindustrie draaien machines non-stop. Uitval heeft grote economische impact. Minutieus onderhoud is dan ook een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Met de steeds strenger wordende regels op het gebied van veiligheid en milieu, zoeken asset owners (eigenaren van de installaties in de procesindustrie) naar manieren om het onderhoud veiliger, schoner, efficiënter en goedkoper uit te voeren. Het Europese project ‘Smart Tooling’ werkt in dat kader aan de ontwikkeling van prototypes van robots en hun toepassingen. Bijvoorbeeld via robots die inspecties kunnen verrichten op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties. Smart Tooling ontwikkelt en test dergelijke toepassingen in het deelcluster ‘binnen- en buitenvliegen‘. De organisaties BASF en Dow Benelux hebben hun installaties beschikbaargesteld als testlocatie. Zij zijn ook eindgebruiker van de resultaten van het project.

Interreg

We halen het net weer even op ten aanzien van de voortgang in het cluster ‘binnen- en buitenvliegen’.

Binnenvliegen/DIWI (Drone Indoor Wanddikte Inspectie)
De deelnemende organisaties in ‘DIWI’ zijn RoNik Inspectioneering, Delft Dynamis en POZYS. REWIN is de coördinator van het cluster. Het doel is een drone ontwikkelen waarmee wanddikte metingen kunnen worden uitgevoerd op stalen wanden en daken van industriële installaties.

De door RoNik ontwikkelde robot’arm’ is door Delft Dynamis op hun drone geplaatst. Het geheel wordt tussen nu en het einde van het jaar getest door Delft Dynamics, gebruikmakend van door POZYS ontwikkelde positioneringssystemen. Begin 2020 wordt het geheel getest in (opslag)tanks.
Bekijk hiernaast een filmpje van een van de tests.


Buitenvliegen
Hieraan doen Airobot, Avular en SPIE mee. SPIE fungeert ook als testlocatie. Zij hebben als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met een drone, veiliger en betrouwbaarder te maken. Zo zijn problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het realiseren van de benodigde software voor de Avular drone. Ook wordt er een waypoint handler geimplementeerd die met de userinterface van Airobot gebruikt kan worden. Het geheel wordt in juli/augustus getest. Eind dit jaar vinden de tests bij SPIE plaats. Het cluster gaat dus voor een verlenging van de formele projectperiode, om optimaal geteste  prototypes op te kunnen leveren.

Onlangs werd bekend dat het project, dat eigenlijk op 31 augustus 2019 zou eindigen, is verlengd tot 31 mei 2020. Tegen die tijd komt er een slotevent van Smart Tooling, waar alle ontwikkelde robots – ook van het cluster Cleaning, Inspecties en de Werkplaats Robotica – getoond en gedemonstreerd worden. Meer informatie hierover volgt zodra beschikbaar.  

Neem contact op
Stefan van Seters

Programmamanager Logistiek

s.vanseters@rewin.nl
06-24 26 78 66