Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

West-Brabant heeft zijn eerste Smart Industry Fieldlab!

Vooruitlopend op de (verwachte) goedkeuring van de OP-Zuidaanvraag voor het project‘ Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie’, heeft de Stuurgroep Smart Industry* het Fieldlab de status Aspirant Smart Industry Fieldlab toegekend. Dit is een stevige motie van vertrouwen in het initiatief om met het Fieldlab op Aviolanda in Woensdrecht een impuls te geven aan de werkgelegenheid in de regio en Woensdrecht te versterken als internationaal maintenance centrum voor de luchtvaart in Europa.

Fieldlab?
Een Fieldlab is een praktijkomgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht in samenwerking Smart Industry (digitalisering) oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook is het een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Een Fieldlab kan een regionale focus hebben, maar ook, zoals in het West-Brabantse geval, een internationale focus.

Bijzonder geval
Het Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie neemt een
unieke plaats in het landschap van reeds bestaande Fieldlabs omdat het heel specifiek gaat over toepassen van digitalisering in de processen rondom het onderhoud van composieten. Het DCMC (Development Center for Maintenance of Composites) zal als Fieldlab na het OP-Zuid project overblijven en zo een permanent ecosysteem creëren.

Initiatiefnemers
De deelnemers in het Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie zijn DCMC, Fokker Services, NLR, Airborne Services, TiaT Europe, Acrats, Lijmacademie, TU Delft, Damen Shipbuilding, BOM, Specto, Avans Hogeschool, AM&TS, Dutch Terahertz Inspection Service en REWIN West-Brabant.

Neem voor meer informatie contact op met Stefan van Seters (zie hieronder) of met Rob Bosgraaf, directeur DCMC: rob.bosgraaf@fokker.com, 06-2910613.

* Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. De Stuurgroep Smart Industry, gevormd door o.a. het ministerie van EZ, TNO en VNO-NCW bevordert de uitvoering van de in 2014 geformuleerde nationale Smart Industry Actieagenda.

composietrobot

Stefan van Seters
Stefan van Seters

Programmamanager Logistiek


06 24 267 866