Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

West-Brabant bundelt krachten voor meer goederenvervoer per spoor

Provincie steunt regionaal initiatief MORe met € 50.000 subsidie

West-Brabant is erg succesvol in het aantrekken van (internationale) logistieke bedrijvigheid. Steeds meer partijen vestigen zich in West-Brabant, onder andere als uitvalsbasis voor hun Benelux- of Europese distributie. Deze nieuwe vestigingen genereren naast nieuwe werkgelegenheid ook meer goederenvervoer. Om de groei van goederenvervoer op een efficiënte en duurzame wijze (met minder CO2 uitstoot) mogelijk te maken, is het noodzakelijk om modal shift in de regio te bevorderen. Modal shift houdt in dat goederen in plaats van over de weg, via het spoor of over het water worden vervoerd.

Onbenutte capaciteit
West-Brabant heeft voldoende spoor(aansluitingen), maar er blijft onbenutte spoorcapaciteit liggen. De infrastructuur is dus wel aanwezig, maar dat wil niet automatisch zeggen dat de bereikbaarheid van de regio ook optimaal is. Juist op het laatste (regionale) gedeelte van het spoor -de zogenaamde last mile- kan nog veel verbeterd worden om voor de langere (Europese) afstanden van spoorvervoer gebruik te maken.

Binnen gemeenten en bedrijven werd er al gepraat over hoe er meer goederenvervoer per spoor ontwikkeld kan worden. Onderzoeken daaromtrent leidden alle tot dezelfde conclusie: er moet gezamenlijk opgetrokken worden om het spoorvervoer effectiever te gebruiken en de servicegraad van het huidige spoorvervoer te verhogen waardoor de aantrekkelijkheid van het spoorproduct toeneemt. Dat gaat nu gebeuren in het West-Brabantse initiatief MORe.

CCT Moerdijk


Aanjagen
In MORe bundelen 3 West-Brabantse locaties waar op- en overslag mogelijk is, de krachten om in West-Brabant modal shift naar het spoor aan te jagen.  Moerdijk (Haven en industrieterrein Moerdijk), Oosterhout (Weststad) en Roosendaal (Borchwerf en Majoppeveld) en een dertigtal logistieke bedrijven gevestigd op deze locaties, ondersteund door de gemeenten Oosterhout en Roosendaal, het Havenbedrijf Moerdijk, REWIN en RWB brengen samen het project MORe tot uitvoering.

Een onafhankelijke ketenregisseur, de heer Sjoerd Sjoerdsma,  gaat de betrokken partijen en hun volumes samenbrengen en met hen optrekken richting de railoperators. Sjoerdsma , voormalig directeur van KeyRail (exploitant van de Betuwe route ) en verbonden aan NextLogic*, richt zich daarbij op twee doelgroepen: bedrijven die al gebruik maken van het spoor en deze voorziening verder willen ontwikkelen en bedrijven die voornamelijk via de weg vervoeren en daar alternatieven voor zoeken. Door volumes te bundelen worden de juiste condities gecreëerd om de ‘overslag’ naar het spoor mogelijk te maken en uit te breiden en betrouwbare diensten te leveren tegen een competitief tarief.

Resultaat
Door op deze manier samen te werken geven overheid en bedrijfsleven het goederenvervoer per spoor naar en vanuit de regio West-Brabant  een boost. De beschikbare capaciteit op het spoor wordt beter benut. Bovendien leidt een efficiënte modal shift tot een nog betere propositie van West-Brabant. Door de multimodale bereikbaarheid van bedrijventerreinen te verbeteren – door betrouwbaar en efficiënt spoorvervoer te verbeteren – optimaliseert het functioneren van de bedrijventerreinen. Hiermee bindt de regio bedrijven, versterkt het de (internationale) concurrentiekracht en wordt het vestigingsklimaat verbeterd.

De Provincie Noord-Brabant steunt het West-Brabantse initiatief met een subsidie van € 50.000.

*Nextlogic richt zich op het verbeteren van de gehele operationele keten van containerbinnenvaart van/naar Rotterdam. www.nextlogic.nl

Voor meer informatie over het project MORe kunt u contact opnemen met Hanneke Bruinsma.

Naschrift: Logistiek.nl heeft in haar nieuwsbrief ook aandacht besteed aan MORe, lees hier het bijbehorende artikel.