Ondernemersvragen over Corona

We hebben de mogelijkheden voor u op een rij gezet in de volgende categoriën: Tegemoetkoming inkomsten en salarissen, financiën en kredieten, belastingen en overig. 


Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

NOW: Tijdelijke Nootmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Wat:         Tegemoetkoming in loonkosten, werktijdverkorting
Voor wie: Ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 mnd.
Hoeveel:   max 90% loonsom
Aanvragen bij: UWV 

TOZO: Tijdelijke overbruggingregeling zelfstandige ondernemers

Wat:        Inkomstenondersteuning voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen
Voor wie: ZZP-ers 

Hoeveel: max € 1500 voor levensonderhoud. Max € 10.157 lening
Aanvragen bij: Eigen gemeente


TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (Noodloket)

Wat:          Eenmalige gift voor vaste lasten
Voor wie: ondernemers in vastgestelde sectoren en branches (vastgestelde SBI codes)
Hoeveel:  € 4.000
Aanvragen bij: RvOFinanciën en kredieten


BMKB: Borgstelling MKB kredieten

Wat:         Verhoging bestaande financiering (sneller en meer lenen) 
Voor wie: MKB-ers met max 250 fte, met een jaaromzet tot 50 miljoen of een balanstotaal van 43 miljoen
Hoeveel: max. € 1,5 mln. tegen 2% rente
Aanvragen bij: Via een geaccrediteerde financier

BL-C: Borgstelling Landbouwkredieten

Wat:         Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal
Voor wie: Land- en tuinbouw bedrijven
Hoeveel: overbruggingskrediet tot de max. borgstellingskredeit van 1,2 mln. Is het borgstellingkrediet benut kan daarop nog een max van € 300.000 aan BL-C krediet komen.
Aanvragen bij: Bij eigen bank of financier

GO / GO-C: Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling

Wat:         GO maakt het makkelijker een bank-lening of -garantie te krijgen. 
Voor wie: MKB en Grootbedrijf
Hoeveel:  Minimaal € 1,5 en maximaal € 150 miljoen
Aanvragen bij: Financiers aangesloten bij de GO regeling

Qredits: rentekorting op microkredieten

Wat:          Rentekorting en uitstel van aflossing
Voor wie: Klanten van Qredits (kleine ondernemers en ZZP-ers)
Hoeveel: Rente omlaag naar 2%, uitstel van aflossing 6 mnd. 
Aanvragen bij: Qredits


Diverse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos)

Wat:         Uitstel aflossing leningen (en bij sommige banken rentebetalingen)
Voor wie: Klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank
Hoeveel: 6 maanden uitstel van aflossing op leningen tot 2,5 mln. 
Aanvragen bij: genoemde bank 


Fonds overbruggingskredieten non-bancair gefinancieerde banken

Wat:   Overbruggingskrediet 
Voor wie: o.a. Start- en Scale -ups en mkb'ers die met eigen of risciodragend vermogen worden gefinancieerd
Hoeveel: totaal € 100 mln. 
Aanvragen bij: Ontwikkelingsmaatschappijen zoals de BOM


Belastingen

Bijzonder Uitstel betaling belasting

Wat:         Uitstel van betaling van diverse belastingen (zie site belastingdienst)
Voor wie: Ondernemers incl. ZZP-ers
Aanvragen bij: Belastingdienst
Let op: alleen aan te vragen NADAT aangifte is gedaan en u een aanslag heeft ontvangen

Gemeentelijke belastingen

Wat:     Uitstel betaling belastingen en vermindering aanslag toerismebelasting
Voor wie: Lokale ondernemers en verenigingen
Aanvragen bij: Eigen gemeente


Verlaging voorlopige aanslagen 2020

Wat:      Verlaging van de vennootschapsbelasting voor bv en/of voor inkomstenbelasting. 
Voor wie: Ondernemers (incl. ZZP-ers)
Aanvragen bij: Belastingdienst


Vermindering voorlopige aanslagen inkomsten- en vennotschapsbelasting

Wat:    Wanneer er minder winst wordt verwacht kan dat direct worden doorgegeven waardoor minder belasting betaald hoeft te worden
Voor wie: Ondernemers incl. ZZP-ers
Aanvragen bij: Belastingdienst 
 

Diversen

Maatregelenpakket Nederlandse Douane

Wat:    pakket met maatregelen op het gebied van vergunningen, termijnen, uitstel betalingen, (geen) boetes 
Aanvragen bij/meer informatie: Bedrijvencontactpunt Douane in Breda 

Pensioenfondsen

Wat:  Betalingsregelingen, aanpassen betalingstermijn (maatwerk)
Aanvragen bij: uw pensioenfonds

Schorsen Groot Wagenpark

Wat:   verlaging van kosten wagenpark (verzekering, APK en belasting) door schorsing wagens
Voor wie: Wegvervoerders
Aanvragen bij: RDW

N.B. 

Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?

Het kabinet heeft bekend gemaakt voortdurend te kijken of nieuwe maatregelen nodig zijn. Op verzoek van de Veiligheidsregio’s wordt in Noord-Brabant geïnventariseerd of aanvullende regelingen voor bedrijven nodig zijn. Ondernemers in onze regio die daar vragen over hebben of suggesties willen doen, kunnen deze bespreken en doorgeven aan onze (regionale) organisaties. De telefoonnummers van deze mensen staan onderaan dit bericht. Zij zullen zorgen dat de meldingen terecht komen bij de betrokken wethouders en gedeputeerden en de voorzitters van de Veiligheidsregio.

Aanvullende informatie

Ondernemers kunnen ook bellen met vertegenwoordigers in de regio voor advies, doorgeleiding naar de juiste organisatie of suggesties. Hieronder zijn de nummers te vinden:
.

Onderwerp

Naam organisatie

Contactpersoon

Telefoonnummer

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Marcel Vos

06-11529361

Werktijdverkorting, NOW en WW

UWV

Robert Lexis

06-46634375

Regionale Kapitaalverstrekking

BOM Brabant Ventures

Gert-Jan Vaessen

06-15249860

Algemeen advies Brabant-Zeeland

VNO/NCW Brabant Zeeland

Marjolein van de Berkmortel

013-2050003

Business Development MKB
West-Brabant

REWIN West-Brabant 

Mathijs van Campenhout

06 51 997 675
Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei MKB en Financiering


06 51 997 675