Vierde kans voor innovatieve bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland

Tot 30 juni 2017 kunnen bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland opnieuw een subsidieaanvraag indienen bij CrossRoads2. Zo wil het project bedrijven met innovatieve en technisch haalbare ideeën ondersteunen en stimuleren om grensoverschrijdend te werken.

Logo-Interreg-VL-NL-2017_minder_witrand_

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel om concrete innovatieprojecten van kmo’s en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) te steunen. Op die manier wil het de grensregio een economische boost geven. De focus ligt op technologieën die slimme én duurzame oplossingen stimuleren binnen diverse sectoren, waaronder hightech-systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy en logistiek & maintenance.

Opnieuw steun voor innovatieprojecten én haalbaarheidsstudies
De huidige oproep loopt tot en met 30 juni 2017 en is de vierde en voorlopig laatste openstelling van CrossRoads2. Er is een bedrag beschikbaar van 2.981.689 euro voor innovatieprojecten. Hoewel eerder anders gecommuniceerd, wordt ook voor haalbaarheidsstudies een bedrag van 405.800 euro voorzien. 
Een innovatieproject houdt in dat prototypes van een nieuw proces of product ontwikkeld en gedemonstreerd worden. Ze worden maximaal voor 135.000 euro gesteund met een steunpercentage van 45 procent. Haalbaarheidsstudies, uitgevoerd door een externe expert, dienen om de technische of commerciële haalbaarheid van een innovatieproject te verkennen. Ze worden maximaal voor 10.000 euro gesteund met een steunpercentage van 50 procent.

Goedgekeurde projecten
Na de sluiting van de call op 30 juni beoordeelt een onafhankelijke jury de projecten op kwaliteit, innovatie, economische impact en grensoverschrijdende meerwaarde. Binnen de zestien weken volgen de resultaten. De eerdere oproepen van CrossRoads2 leverden al mooie resultaten op. Inspiratie nodig? Op de website van CrossRoads2 (www.crossroads2.eu) vindt u beschrijvingen van de goedgekeurde projecten. Die steunen onderzoek naar onder meer decibelsensoren, 3D-scanning in automotive-ketens, technologische hulpmiddelen voor ademhalingskinesitherapie, bewaarsystemen voor fruit en een geïntegreerd platform om in real timeverkeersinformatie te delen.

Begeleiding op maat
Geïnteresseerd? U staat er als mkb-bedrijf niet alleen voor. In elke provincie staan projectadviseurs klaar om u te begeleiden bij uw subsidieaanvraag. Voor West-Brabant is dat Raimo van der Linden. Hij kan u ook in contact brengen met een bedrijf aan de andere kant van de grens. Meer informatie vindt u op  www.crossroads2.eu

Raimo van der Linden
Raimo van der Linden

Business Developer Biobased Economy


06 30 963 695