Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Verkenning Supply Chain & Data Science

646-How-to-Optimize-Supply-Chain-ManagemDigitalisering heeft een grote impact op de economie. Het is  momenteel dé drijvende kracht die zorgt voor innovatie, een sterke dynamiek en structurele veranderingen in sectoren. Zo ook in de logistiek. Ketenregie en (extra) supportdiensten met behulp van (big) data laten in Brabant sterke groeipercentages zien, zowel in arbeidsplaatsen als toegevoegde waarde. In deze supply chain segmenten lijkt dus het meeste groeipotentieel te zitten. Ook studies van o.a. DHL, CSI en SCM geven aan dat er veel kansen liggen in het slim inspelen op supply chain (big) data.

Informatie – en wat je er mee doet – is de komende jaren daarmee een essentieel element voor de manier waarop een logistieke dienstverlener, maar ook een verlader, softwarebedrijf of andere stakeholder in de supply chain zich kan onderscheiden. Tegelijkertijd is het ook een lastig vraagstuk. Wat kun je er concreet mee doen? Waar moet je beginnen? Hoe kun je er meerwaarde uit halen voor je eigen organisatie, klanten en andere ketenpartners? Het antwoord op deze vragen tracht een groep samenwerkende instanties in de verkenning Supply Chain & Data Science te achterhalen. Waar liggen de kansen voor bedrijven om met big data (of zelfs small data) logistieke ketens efficiënter en innovatiever in te richten?

MKB motorblok  van logistieke sector
Nu is de logistiek in Nederland met name een MKB aangelegenheid. Er zijn meer dan 28.000 bedrijven met <250 werknemers en minder dan 100 bedrijven die meer dan 250 medewerkers in dienst hebben. Juist het MKB heeft grote moeite met het ontwikkelen van of aanpassen aan innovaties. De grotere logistieke bedrijven zoals DHL, Kuehne+Nagel en DSV hebben over het algemeen wel toegang tot big data specialisten en kunnen innovaties vaak al intern testen en toepassen zonder te veel risico’s. Bij MKB’ers is de winstmarge veelal klein, en de R&D- /experimenteercapaciteit dus gering.

Het initiatief richt zich om die reden op de verbinding tussen het logistieke MKB en de big data experts in  (West-)Brabant in een toegepaste setting.

Experts
De verkenning wordt uitgevoerd in samenwerking met  JADS (Jheronumius Academy of Data Science in Den Bosch), NHTV in Breda en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen Midpoint Brabant, BOM en REWIN. De financiering komt van de overheden, provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en  RWB. Per pilotbedrijf wordt bepaald welke specialisten het beste ingezet kunnen worden. Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling dat de kennis en ervaring van deze experts ingezet wordt op concrete, praktische toepassingen voor de betrokken bedrijven.

Waarom dit initiatief?
Het doel van het project is om voor bedrijven concrete big data toepassingen te ontdekken. Die toepassingen kunnen liggen op  het gebied van onder andere:
- vergroten van efficiency  en productiviteit,  denk aan slimme forecasting om verspilling in processen tegen te gaan (bijv. wachttijden);
- creëren van meer toegevoegde waarde voor klanten / ketenpartners. Denk aan ETA services of 100% traceerbare controleerbare ketens met verschillende uitvoerende partijen;
- versterken van ketenregie en ketensamenwerking, ofwel het  slim en veilig delen van resourcedata om zo gezamenlijke pools van mensen / materieel op te zetten;
- stimuleren digital supply chain spin-offs / start-ups> Het creëren van nieuwe bedrijvigheid rond bv. forecasting (algoritmes) specialisten of ketenregie (diensten).

Initiatief in twee fasen
Het supply chain & data science initiatief kent 2 fasen:
1) Verkenningsfase (= 2017)
2) Proeftuin programma fase (= 2018 – 2020)

In de verkenningsfase wordt via individuele bedrijfspilots en verschillende expertsessies achterhaald waar concrete kansen liggen voor de betrokken MKB bedrijven, en worden hierin ook de eerste stappen gezet. Op basis van die resultaten wordt een whitepaper gepubliceerd.
In de proeftuin fase worden concrete big data toepassingen gerealiseerd voor en samen met het bedrijfsleven. Als een bedrijf aan de verkenning deel neemt, betekent het niet automatisch dat men ook deel moet nemen aan de vervolgfase (proeftuin programma). Dit is uiteraard geheel afhankelijk van de uitkomsten van de pilot en wat het bedrijf daar verder mee wil doen.
Voor die big data toepassingen kan data afkomstig zijn uit de eigen organisatie maar ook uit het combineren van eigen big data met publieke big data of data van ketenpartners. Hiermee kunnen bijvoorbeeld op regio / bedrijventerrein / straat / adres niveau pieken en dalen worden voorspeld, waarop vervolgens kan worden geanticipeerd. 

3 West-Brabantse bedrijven in de verkenningsfase
In de verkenningsfase nemen drie West-Brabantse bedrijven deel als pilotbedrijf, te weten Kennis Transport, Nouwens Transport en Ryano Logistics. Ook 7 bedrijven uit Midden-Brabant zijn aangesloten, dus in totaal doen we in West- en Midden-Brabant met 10 bedrijven de verkenning. De verkenning wordt mogelijk gemaakt door het REAP programma en is dus gefinancierd door de overheid.
Voor de proeftuin programma fase wordt door het projectteam komend jaar naar passende financiering gezocht.

Resultaat
Via dit project wordt een begin gemaakt met het faciliteren van regionale logistieke MKB ondernemers om innovatie toe te passen. Hiermee worden ze competitiever, wat hun concurrentiekracht en daarmee het vestigingsklimaat voor logistieke activiteiten versterkt.  

Meer weten over het initiatief Supply Chain & Data Science? Neem dan contact op met Hanneke Bruinsma, programmamanager logistiek van REWIN.