Succesvolle kick-off Financieringstafel West-Brabant

REWIN heeft het initiatief genomen om in West-Brabant een financieringstafel op te zetten, om zo de regionale economie te stimuleren. Aan de Financieringstafel komen ondernemers met een financieringsbehoefte in contact met verschillende financiers. De financiers brengen hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden in om een ondernemer verder te helpen met het vraagstuk. Zo krijgen West-Brabantse ondernemers een extra zetje richting financiering.

Financieringsbehoefte
De kick-off bijeenkomst van de Financieringstafel West-Brabant op 12 september jl. was gelijk een succes. Op de Breda University of Applied Science (BUas) spraken de financieringspartners met elkaar over de insteek van de financieringstafel. Vervolgens bogen zij zich samen over de pitch van ondernemer Sander Sciarone (Innovend) en discussieerden zij over financieringsmogelijkheden voor het snelgroeiende bedrijf. “Erg interessant en heel leerzaam om vanuit de verschillende financiers feedback te krijgen op je financieringsvraag” aldus Sander Sciarone.

Deelnemende partijen
Tot de deelnemende partijen behoren ABN AMRO, Rabobank, ING, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Stichting MKB Financiering (SMF) en De Breed & Partners. VNO-NCW Brabant Zeeland ondersteunt de Financieringstafel. Zij geven met elkaar West-Brabantse ondernemers met een financieringsbehoefte een ‘duw in de rug’ door kennis, netwerk en financiering te bieden. Om de samenwerking tussen partijen in regionale financieringsnetwerken nog beter te faciliteren is het plan om ook alternatieve financiers deel te laten nemen.

Succesvoller financiering verkrijgen
Voor ondernemers is het soms lastig om “door de bomen het bos te zien”. Er is een zeer divers aanbod van financiering voor het mkb en start-ups. Naast banken zijn er alternatieven zoals investeringsmaatschappijen, leasing, crowdfunding, business angels en kredietunies. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot kapitaal niet altijd makkelijk. De financieringstafel biedt hen de mogelijkheid om zich tegelijk aan de diverse partijen te presenteren. En om met hen in gesprek te gaan over het financieringsvraagstuk om zodoende succesvoller te zijn in het verkrijgen van financiering.

Samenwerking stimuleren
Het Ministerie van EZK ondersteunt REWIN bij het opstarten van de Financieringstafel. Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Een belangrijke uitdaging van het kabinet is het extra ondersteunen van vooral mkb-ondernemers bij het aantrekken van financiering zoals risicokapitaal. Juist in regionaal verband kunnen we daarin een grote slag slaan door bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren en zo de drempel voor ondernemers te verlagen”.

Ook aanschuiven?
Eens in de zes weken komt de Financieringstafel West-Brabant bij elkaar om pitches van ondernemers te horen en hen adviezen te geven. De sessie van 24 oktober is succesvol verlopen en de sessie van 5 december gaf als Sinterklaascadeau aan West-Brabantse ondernemers een extra zetje richting financiering.

In 2020 wordt de financieringstafel georganiseerd op:

  • 10 februari 
  • 26 maart
  • 7 mei

Wilt u als ondernemer ook aanschuiven? Neem dan voor meer informatie en aanmelding contact op met Mathijs van Campenhout. Zijn contactgegevens staan hieronder.

update: 
6 december
25 oktober

De Financieringstafel West-Brabant

Financieringstafel

De Financieringstafel biedt 
West-Brabantse ondernemers kapitaal, kennis en netwerk. 
Mona Keijzer:               

“De regionale financieringstafels brengen de vraag van mkb-ondernemers en  het aanbod van financiering bij elkaar.”

Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei MKB en Financiering


06 51 997 675