Resultaten eerste subsidieronde CrossRoads2 Sustainable Energy bekend

CroosRoads2 Sustainable Energy

Tussen 29 oktober en 14 december 2020 konden Zuid-Nederlandse mkb'ers en Vlaamse kmo’s voor de eerste keer een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2 Sustainable Energy (CR2SE). 7 projecten werden goedgekeurd en kunnen van start gaan.

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project CR2SE stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Tijdens de eerste openstelling werden 9 projectaanvragen ingediend. Een onafhankelijke Raad van Advies heeft de projecten beoordeeld en van advies voorzien. Uiteindelijk werd aan 7 projecten een subsidie toegekend.

Subsidie voor 15 kmo’s en mkb’ers
Bij de 9 aanvragen waren 20 kmo- en mkb-bedrijven uit uiteenlopende sectoren betrokken. Daarvan ontvangen 15 bedrijven (8 Vlaamse en 7 Nederlandse) een subsidiebijdrage: in totaal wordt er 950.124 euro toegekend. De meeste projecten vallen in het domein van de hightech systemen, maar ook andere sectoren komen aan bod: agrofood, biobased economy, cleantech, chemie, logistiek en maintenance. Meer informatie over alle projecten en hun concrete doelstellingen op het vlak van CO2-reductie vind je binnenkort op deze website. 

Derde en laatste call
De tweede call sloot half februari. De derde en laatste oproep voor projectvoorstellen begint op 1 april a.s. Geïnteresseerde bedrijven kunnen vervolgens tot en met 30 april 2021 een aanvraag indienen. Dat doe je als Zuid-Nederlandse mkb'er dus samen met minimaal één Vlaamse kmo-onderneming.
Per innovatieproject vergoedt CR2SE 50% van de subsidiabele projectkosten, met een maximale subsidie van €150.000.
Om hiervan te kunnen profiteren, is het dus zaak zo snel mogelijk een potentiële projectpartner te vinden.

Vind je Vlaamse match op 18 maart
Spreekt het thema van CR2SE je aan? Heb je wellicht al een idee voor een projectaanvraag en zoek je een Vlaamse mkb-partner om samen een CO2-besparende innovatie te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het matchmaking event!

Ook deelnemen aan CrossRoads2 Sustainable Energy?
Wil je een aanvraag indienen? In elke provincie staanprojectadviseursklaar om je te begeleiden en indien nodig in contact te brengen met bedrijven aan de andere kant van de grens. Voor West-Brabant is dat Henk van Dijk. Neem contact met hem op via mail of tel. 06 15837024.

Henk van Dijk

Voor informatie over het indienen van jouw projectaanvraag kan je terecht bijStimulus Programmamanagement. Meer informatie over CrossRoads2 Sustainable Energy vind je opwww.crossroads2sustainableenergy.eu