Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Brabant wil bij de duurzaamste regio's van Europa horen

Agrofood is al enkele jaren een speerpunt in het Brabants beleid, waarbij de focus vooral op Noordoost-Brabant lag. Maar ook in West-Brabant is agrofood een belangrijke sector, zegt Janny van der Heijden van de provincie. “Dat was de reden om REWIN er bij te betrekken.”

Het agrofood innovatieprogramma van de provincie loopt tot 2020. Doel van het programma is om in dat jaar bij de vijf duurzaamste, innovatiefste en slimste Europese agrofoodregio’s te horen. En dan gaat het niet alleen om kwantiteit, maar zeker ook over kwaliteit, het leveren van toegevoegde waarde en om maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu.

Aanjagen en ideeën oppikken
Om het innovatieprogramma handen en voeten te geven werkt de provincie met makel- en schakelpartners, zoals onder andere REWIN en BOM. Van der Heijden: “Doel is dat deze partners vanuit de markt innovatieve ideeën oppikken en dat ze die richting een businesscase en financiering brengen om zo die ideeën daadwerkelijk te helpen realiseren.” De BOM is daarbij een breed georiënteerde en uitvoeringspartner van de provincie. “REWIN vult dat meer regionaal in voor West-Brabant.”

Verdieping
Het agrofood-innovatieprogramma loopt inmiddels drie jaar. Door voortschrijdend inzicht en door de uitkomsten uit het makel- en schakelwerk is het nu tijd voor verdieping. De focus komt te liggen op drie crossovers. Dat zijn: food en hightech, food en health en food en circulaire economie. “Er loopt nu een validatieonderzoek om te zien of dit inderdaad klopt voor Brabant.” De bedoeling is om de drie thema’s de komende maanden verder uit te werken.

Er ontstaat al een redelijk beeld van waar dat naar toe gaat. Van der Heijden noemt onder meer smart farming and processing, voedselveiligheid, het verwaarden van inhoudsstoffen en reststromen, doelgroepvoeding, het voorkomen van voedselverspilling, de eiwittransitie en vermindering van suiker, zout en vet.

Positief
“Ik ben heel positief over de ervaringen tot nu toe. Ik ontvang via REWIN positieve signalen over hoe de markt het oppakt. Over het verwaarden van reststromen, biobased verpakkingsinitiatieven, over het helpen van ondernemers en over het organiseren van hackatons met boeren. Boeren kunnen daarin een probleem voorleggen, waarna men met expertsnadenkt over mogelijke oplossingen.” De samenwerking met REWIN verloopt ook goed, zegt ze. “Het is een prima partnerschap. REWIN denkt goed mee over de invulling van de provinciale opdracht.”

Meer samenwerken
Bij dat uitwerken, kijkt de provincie ook naar de makel- en schakelwerkzaamheden. “Een uitkomst kan zijn dat de uitvoeringsorganisaties intensiever moeten gaan samenwerken, dus ook die van West- en Oost-Brabant. In Helmond bijvoorbeeld, is men net als in West-Brabant ook bezig met het verwaarden van reststromen. Waarom zou je dat niet koppelen? Ik denk dat het goed is als we het meer Brabant-breed aanpakken. Zelfs over de provinciegrenzen heen en ook internationaal.”

Financiële steun
Via de Europese programma’s zoals Horizon 2020, Interreg en OP-Zuid is er eventueel financiële steun mogelijk voor bedrijven die (samen) willen innoveren. De partners kunnen inschatten of een plan hiervoor in aanmerking komt en helpen desgewenst met de businesscase of het aanvragen van de steun. “Subsidie vind ik persoonlijk niet het juiste instrument om creativiteit aan te jagen. Bovendien zijn het complexe en langdurige trajecten. Ik zou liever het instrument van een prijsvraag inzetten. Daar word je creatiever van.” Lukt het niet met ‘Europa’, dan zijn er nog mogelijkheden via het investeringsfonds van de BOM of rechtstreeks bij de provincie, al kan dat laatste maar zeer beperkt.

“We zijn goed bezig in Brabant. We zijn een belangrijke speler en er gebeuren hier mooie dingen. Ik word nog dagelijks verrast door allerlei mooie initiatieven.” Ze noemt onder meer het zadenbedrijf (en wereldspeler) Rijk Zwaan waar robotisering al een belangrijke plaats inneemt in de productie. Maar ook mkb’ers als Crux Agribotics dat een komkommerplukmachine ontwikkelt, en Protix een jong bedrijf dat eiwitten uit insecten haalt. “Heel erg mooi allemaal en het maakt me trots dat ik er aan mee mag werken.”

Jonica de Bruijn
Jonica de Bruijn

Programmamanager Agrofood/Biobased
(m.i.v. 1.7.2021)


volgt