Modulaire container slaat zonnewarmte op | CrossRoads2 Sustainable Energy

CrossRoads2 Sustainable Energy

De vraag naar warmte vanuit de industriewereld is enorm. Een wezenlijke component van de energietransitie zal het verduurzamen van die (groeiende) behoefte zijn. Het Vlaamse Azteq legt zijn kennis in warmtegeneratie door geconcentreerde zonnestraling samen met de knowhow van Meeberg ISO Tanks uit Moerdijk in slimme modulaire opslagcontainers om tot een duurzame intelligente warmtebron te komen.

Energie uit geconcentreerde zonnestraling
Azteq is thuis in de markt van de industriële warmte. Met geconcentreerde zonnestraling (CST) produceert het bedrijf thermische energie tot 400°C. Maar dit kent zijn beperkingen. Er moet namelijk steeds voldoende rechtstreeks zonlicht aanwezig zijn. In degrensregio Vlaanderen-Zuid-Nederland is dat zo’n 900 uren per jaar. Alleen op die momenten kan het CST-platform de vervuilende traditionele warmtebronnen, afkomstig van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen, vervangen.

Zonnespiegels Azteq

Zonlicht efficiënt opslaan
Om vanuit deze onzekere fluctuerende bron (de zon) een meer stabiele industriële thermische output te genereren, gaat Azteq met het Nederlandse Meeberg ISO Tanks samenwerken aan een Thermal Equalizer. Deze innovatieve oplossing bestaat uit het bewaren van de geproduceerde thermische energie op zeer hoge temperatuur in een modulair opslagvat. Peter Vandeurzen (Azteq): “Door het inzetten van zeer efficiënte opslag wordt de onvoorspelbare beschikbaarheid van zonlicht omgezet in een meer voorspelbare, vlakkere outputcurve voor het aansturen van warmtenetten.  Met dit project gaan we op zoek naar het ideale opslagmedium in combinatie met een intelligent aansturen van bron en opslagcontainer.”

Modulaire containers
Daarbij spelen de containers van Meeberg ISO Tanks een cruciale rol. Martijn Kool (Meeberg ISO Tanks): “Met onze containers kunnen we de grootte van het opslagvat laten variëren, afhankelijk van de vraag. Dat doen we door containers onderling te verbinden en op elkaar te stapelen. De uitgang van het opslagvat wordt gekoppeld aan een warmtewisselaar waar de omzetting gebeurt naar water op de gewenste druk en temperatuur. Onze focus ligt op uitgangstemperaturen van boven de 100°C tot 400°C die gangbaar zijn in industriële processen of in de oudere generaties warmtenetten.”

CO2-reductie
Een typische installatie op een oppervlak van 1 hectare CST levert een CO2-uitstootbesparing op van 600ton/jaar/ha en vervangt de verbranding van 3000Mwh gas. De projectpartners verwachten dat men binnen vijf jaar op een niveau komt waarbij jaarlijks 36.000 ton CO2-uitstoot bespaard wordt in de grensregio.

Partnership facts & figures 
Jaarlijkse besparing van 600 ton CO2 per hectare 
Binnen vijf jaar jaarlijks 36.000 ton CO2-uitstoot besparing in de grensregio Vlaanderen - Zuid-Nederland
Subsidiebedrag € 123.922,50

CrossRoads2 Sustainable Energy
Uit het succesvolle CrossRoads2 kwam een nieuw project voort: CrossRoads2 Sustainable Energy (CR2SE). Hierin draait het opnieuw om grensoverschrijdende samenwerking, maar nu met de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO2-reductie en -captatie.  Mkb/kmo in Zuid-Nederland en Vlaanderen kunnen er samen aan deelnemen. CR2SE - een Interreg Vlaanderen-Nederland-project - richt zich op haalbare innovaties en demonstratieprojecten (TRL 6 en 7). Die moeten een meetbare bijdrage leveren aan de energetische verduurzaming van de economie in de grensregio. 
Per innovatieproject vergoedt CR2SE 50% van de subsidiabele projectkosten, met een maximale subsidie van €150.000. Een voorstel kan worden ingediend door minimaal één Vlaamse en één Zuid-Nederlandse mkb/kmo-onderneming.

Ook meedoen?
Er komt nog één gelegenheid om ook een projectvoorstel in te dienen, samen met een Vlaamse partner. Deze derde en laatste call loopt van 1 t/m 30 april.
Wil je er alles over weten? Neem contact op met Henk van Dijk
via mail of tel. 06 15837024.

Henk van Dijk