mkb krijgt nog meer mogelijkheden bij ondersteuning innovatie

Eind februari is bekend gemaakt dat het Rijk extra geld heeft vrijgemaakt voor innovatie. Met dat geld wil het Rijk het innovatief mkb ondersteunen, samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid bevorderen en mogelijkheden voor toegepast onderzoek stimuleren.

In 2018 trekt het Rijk achttien miljoen extra uit om de innovatiekracht van het mkb te bevorderen. Zo wordt de populaire subsidie de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) verhoogd naar veertig miljoen. De MIT moedigt innovatie en samenwerking aan, waardoor projecten die anders niet van de grond komen, met MIT wel mogelijk zijn. Ook West-Brabantse bedrijven kunnen een beroep doen op deze innovatiesubsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en R&D-samenwerkingsprojecten.

Ook komt er meer geld beschikbaar voor het Innovatiekrediet. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven die een ontwikkelingsproject willen starten waaraan technische risico’s zijn verbonden, wat automatisch ook financiële risico’s meebrengt.Daarnaast gaat er € 15 miljoen extra naar triple helix samenwerking door verhoging van de PPS toeslag en komt er € 42 miljoen bij voor instituten voor toepast onderzoek.

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat: “Mkb-ondernemers hebben een doorslaggevende rol als gaat om innovatie. We moeten hen blijven stimuleren om kennis vanuit publiek onderzoek te benutten.”

Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei mkb en Financiering


06 51 997 675