Masterclass Blockhain gevolgd. En nu?

Tijdens twee interessante masterclasses Blockchain Organiseren van Logistics Community Brabant schetste Paul Bessems een reële en toepasbare benadering van de blockchain materie. In samenwerking met REWIN en Midpoint Brabant werd aandacht geschonken aan deze veelzijdige en veilige technologie waarmee frictie in en tussen bedrijven weggenomen kan worden. Maar hoe gaan we nu verder?

Met Blockchain beginnen we aan een nieuwe wereld van digitaal organiseren, zonder ICT-grenzen en op basis van wederzijds vertrouwen. Blockchain is een nieuwe technologie om data vast te leggen, zonder dat daar een centrale autoriteit aan te pas komt. Een Blockchain bestaat uit een keten van digitaal vastgelegde gegevens die in blokken worden weergegeven. Deze gegevensblokken zijn door meerdere partijen toegankelijk/veranderbaar en door meerder partijen controleerbaar. Het vertrekpunt van de controleerbaarheid is een gezamenlijke definitie van data en het bepalen van de waardes.

Een theoretische benadering van Blockchain is goed uit te leggen. Het concreet toe passen is lastigere materie; het fundament wordt momenteel gelegd – de bouwstenen moeten nog geplaatst worden. Maar hoe je het ook wend of keert; het is aan de gang en komt op ons af. Als bedrijf moet je de komende periode gaan denken hoe je blockchain mogelijk in kunt zetten en er voordeel uit kunt halen. Doe dit voordat een ander dit voor je doet en je dus niet meer in de driver’s seat zit.

Ga daarom aan de slag en ga toepassingen binnen je organisatie of logistieke keten benoemen. Ga daarvoor met de juiste partners en professionals stap voor stap aan de slag. 

LCB workshop Blockchain

Blockchain feiten:

  • als West-Europees land is onze productiviteitstijging tot 0 gedaald. Dit heeft met name te maken met dat we te veel kantoorberoepen hebben die feitelijk niet zo veel toevoegen;
  • met Blockchain kun je tot 30% kosten besparen, met name op het gebied van onnodige kantoorbezetting en controleprocessen;
  • er zit erg veel waste in administratie, informatieuitwisseling en controle. Blockchain lost dit op;
  • Blockchain is als het ware een “add-on” op internet. Internet heeft voor frictieloze en vanzelfsprekende ‘peer to peer’ communicatie gezorgd (e-mail);
  • Blockchain voegt daar ownership (ben je daadwerkelijk eigenaar), double spending (geef je de waarde maar 1 keer uit) en security (veilige overdracht) aan toe waarbij deze elementen door de keten gezamenlijk gecontroleerd/geverifieerd worden (en niet door een centrale organisatie);
  • vertrekpunt van de controleerbaarheid is een gezamenlijke definitie (van data) en afspraak over (organisatie van) initiële waardebepaling. Als dit bekend is, is Blockchain in staat alle opvolgende processen frictieloos, zonder tussenkomst van menselijk handelen uit te voeren;
  • Blockchain kan je inzetten op transacties – uitwisselen van informatie die een waarde vertegenwoordigen. Denk aan de verkoop van een huis, container of ladingcapaciteit maar ook de herkomst van producten (bijvoorbeeld een frictieloze traceerbaarheid van de herkomst van voedsel) om wastekosten (die een waarde vertegenwoordigen) te voorkomen;
  • de techniek is al lang beschikbaar en vrij eenvoudig toe te passen. Uitdaging zit in gezamenlijke definities van data en met name in het wijzigen van organisatiemodellen (bedrijven). We zijn gewend aan hiërarchische organisaties rondom ouderwetse (fabrieks-) repeterende processen heen en dit zal veel meer rondom zelfstandig autonoom functionerende mensen georganiseerd moeten worden.

Interesse?
LCB-partner REWIN helpt je graag om gezamenlijk de eerste stappen te zetten. Neem contact op met Hanneke Bruinsma.

Hanneke Bruinsma
Hanneke Bruinsma

Programmamanager Logistiek


06 51 134 260