Logistics Community Brabant is van start

Op 26 april 2018 ging Logistics Community Brabant (LCB), het kennisplatform voor innovatie en ontwikkeling in de logistiek in Noord-Brabant, van start.

Ondersteuning bij vernieuwing
Digitalisering, duurzaamheid, cyberveiligheid en complexer wordende toeleveringsketens vragen van logistieke bedrijven extra flexibiliteit en investeringen. Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft echter onvoldoende kennis en kapitaal om slim in te spelen op die trends en ontwikkelingen. LCB gaat deze bedrijven daarom ondersteunen met kennisdeling, onderzoek, bijscholing, training en praktische oplossingen. Omgekeerd moet het nauwe contact met bedrijven het onderwijs en onderzoek in Brabant verbeteren en zorgen voor een betere aansluiting van studenten op de logistieke arbeidsmarkt. Samenwerkende partners in LCB zijn Ministerie van Defensie, TU/e, NHTV, Tilburg University, gemeente Breda en provincie Noord-Brabant.

Leo Kemps LCB bij Booming Brabant

Het doel van LCB is om innovatie in de logistieke sector te stimuleren door bedrijven te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling, kennis vanuit het onderwijs sneller te vertalen naar het bedrijfsleven en praktijkvoorbeelden breed te verbinden aan logistiek onderwijs en onderzoek. Daarbij bouwt LCB op bestaande netwerken zoals van Vijf Sterren, Midpoint, Brainport en REWIN West-Brabant.

Ongeveer 10 personen zullen vanuit het kenniscentrum op de nieuwe campus van NHTV in Breda aan de slag gaan met de verdere opbouw van de LCB en het betrekken van de juiste netwerkpartners.

Wilt u meer weten over hoe de kruisbestuiving tussen de betrokken kennispartners gaat werken en hoe ze gaan samenwerken met het bedrijfsleven?  Neem contact op met Hanneke Bruinsma. 

Hanneke Bruinsma
Hanneke Bruinsma

Programmamanager Logistiek


06 51 134 260