Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Kick-off project Internet of Things Proeftuin West-Brabant

Met de ingebruikname van de eerste KPN LoRa chip op Aviolanda, opende burgemeester Adriaansen van de gemeente Woensdrecht woensdag 6 juli officieel de Internet of Things Proeftuin West-Brabant. LoRa staat voor Long Range Low Power, en is de aanduiding van een innovatieve zender/ontvangerchip ter grootte van een euromunt, die tot op 15 kilometer afstand nog altijd connectiviteit biedt. Ter illustratie; bij de gebruikelijke zendertjes is er al op enkele honderden meters sprake van signaalverzwakking en –verlies.

Internet of Things
Het ´Internet of Things´(IoT) is een ontwikkeling van Internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen. Denk bijvoorbeeld aan consumentenproducten als de voor sportieve doeleinden gebruikte activity tracker. Of aan ‘domotica’: alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.) en diensten in de woonomgeving te gebruiken (alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.). Maar IoT biedt ook ongekende kansen voor economische sectoren als Chemie (veiligheidssensoren, processen monitoren op lastig bereikbare locaties), Logistiek (track and trace, voorraadbeheer) en Maintenance (onderhoudsinformatie op afstand, bijvoorbeeld via drones, de ‘vliegende robots).

LoRa chips brengen IoT in stroomversnelling
Het nieuwe LoRa-netwerk is speciaal ontworpen voor het IoT. Met LoRa zendertjes/ontvangertjes kunnen ‘dingen’ (Things) draadloos kleine hoeveelheden informatie – twee kanten op - uitwisselen met het internet. Er is geen zogenaamde line of sight nodig; ook zonder directe vrije zichtlijn tussen netwerk en object, en in gebouwen, blijft er bereik. DeLoRa zendertjes zijn goedkoop; ze kosten slechts enkele euro’s per stuk. Bovendien is het stroomverbruik van de chip erg laag, met 2 simpele penlightbatterijen is de LoRa 10 jaar operationeel.

Waarom een IoT Proeftuin West-Brabant?
Sectoren waar veel toepassingsmogelijkheden voor IoT worden gezien, zijn niet geheel toevallig deels ook de economische speerpunten van West-Brabant. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om optimaal in te spelen op de dus voor West-Brabant belangwekkende technologische ontwikkeling van het IoT, start de regio het Project IoT Proeftuin. De technologie van IoT is nieuw, en marktpartijen zijn er nog niet mee bekend. “Zien is geloven”, geldt in de wereld van IoT . Er is behoefte aan partijen die relevante bedrijven en organisaties letterlijk kunnen tonen wat de toepassingsmogelijkheden zijn van IoT en LoRa. Een cluster van West-Brabantse overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen heeft de handen ineen geslagen om ten behoeve van de regio die pioniers- en ‘demonstrator’rol op zich te nemen.

Wat heeft het project het regionale bedrijfsleven zoal te bieden?
Er wordt allereerst een grondige marktverkenning gedaan om voor de belangrijkste West-Brabantse sectoren de meest interessante IoT toepassingen in kaart te brengen. Tegelijkertijd wordt er op Business Park Aviolanda een fysieke proeftuin opgezet met alle technische voorzieningen om workshops en pilots te kunnen ondersteunen. Hier worden op termijn ook enkele concrete IoT toepassingen volledig uitgewerkt en getoond. De projectpartners zullen actief ketenpartijen en afnemers gaan benaderen die ofwel al bezig zijn met IoT, ofwel daarvoor zeker in aanmerking komen. Potentieel geïnteresseerde bedrijven zullen via een IoT evenement en een workshop worden gestimuleerd en ondersteund in hun ideevorming van IoT toepassingen. Er wordt tijdens het project toegewerkt naar een breder, internationaal cluster rond IoT. De voorlopige einddatum van het project IoT Proeftuin West-Brabant is uiterlijk 1 juni 2018.

Projectpartners
De volgende partijen werken samen om van het Proeftuin project een succes te maken en het invoeren van IoT toepassingen in West-Brabant te versnellen:
REWIN West-Brabant (projectleider), Avans Hogeschool, Business Park Aviolanda, Clickey, Gemeente Woensdrecht, KPN, RWB en Unmanned Aviation Solutions.

Het project wordt gerealiseerd met (gedeeltelijke) financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, en van Regio West-Brabant en ReAP.

Neem voor meer informatie over Internet of Things Proeftuin West-Brabant contact op met de REWIN betrokkene, Stefan van Seters.

Internet of things

IOT_Proeftuin_West-Brabant_-_opening_doo

IOT_Proeftuin_West-Brabant_-_opening_doo

foto's: Frans Jeroen van Oudheusden ( UAS BV )



Stefan van Seters
Stefan van Seters

Programmamanager Logistiek


06 24 267 866