Investeren in commerciƫle productie bio-aromaten

30-11-2017 - Op het Biorizon jaarevent heeft de provincie vandaag aangekondigd dat ze mee gaat investeren in het Biorizon Shared Research Center. Biorizon is het onderzoeksinstituut dat op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom onderzoek doet naar de commerciële productie van bio-aromaten. Er wordt nu een stevige meerjarige basis gelegd door de onderzoeksinstellingen en de provincie Noord-Brabant. “En het mooie is dat het zwaartepunt van de ontwikkelingen én mogelijke inkomsten uit het onderzoekscentrum terugvloeien naar de regionale ontwikkelingen”, zegt Dennis van der Pas, programmamanager Biobased Economy bij REWIN.

Biorizon ontwikkelt technologieën voor de productie van aromaten uit biologisch afval, bijvoorbeeld van de suikerbiet of chicorei, planten die in West-Brabant volop voorkomen. Bedoeling is dat over vijf tot tien jaar commerciële productie van bio-aromaten mogelijk is. Aromaten zijn een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Momenteel worden ze uitsluitend geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen, wat leidt tot een aanzienlijke CO2-uitstoot. De ontwikkeling van biobased aromaten zal de afhankelijkheid van aardolie verkleinen en de CO2-uitstoot verminderen.

Ondertekening van de overeenkomst door: Peter Wolfs - Director Sustainable Chemical Industry TNO, Bruno Reyntjens - Commercial Director VITO, Jaap Kiel, Program development manager biomass ECN & Bert Pauli - gedeputeerde Economie en Internationalisering van de provincie Noord-Brabant.

Terugverdienen
Dennis van der Pas: “De regio West-Brabant vindt Biorizon een belangrijke ontwikkeling. Er is eerder vanuit de regio en provincie geld vrijgemaakt voor een gezamenlijk regioplan. Dat plan staat nu aan de basis van de beslissing van de provincie om vijf miljoen te investeren in Biorizon. De onderzoeksinstituten leggen daar gezamenlijk hetzelfde bedrag bij. Dat is een mooi succes en een bewijs dat de gezamenlijke voorinvestering in het regioplan terecht was.”  Van der Pas bedacht bovendien samen met vertegenwoordigers van Regio West-Brabant, Biorizon en provincie een alternatieve financieringsmethode. Alternatief, omdat het geld dat straks hopelijk wordt verdiend, niet ­– zoals gebruikelijk – naar de financiers gaat, maar terugvloeit naar het Biorizon programma en deels naar de Green Chemistry Campus voor de regionale ontwikkeling.

Basisvoorwaarden
Biorizon is een Shared Research Center van de onderzoeksinstituten TNO, ECN, VITO (Vlaanderen) en de Green Chemistry Campus. De onderzoekspartners steken dus samen ook nog eens vijf miljoen in hun samenwerkingsverband. De eerste patenten zijn al vastgelegd. Uit marktonderzoek blijkt ook dat de industrie behoefte heeft aan de bio-aromaten en dat er ruimte is om nieuwe patenten te ontwikkelen. “Dat zijn de twee basisvoorwaarden om hiermee verder te gaan.”

Van der Pas: “Suikers zijn één van de concurrerende en veelbelovende grondstoffen voor het maken van bio-aromaten. Als we dit tot een succes maken, zorgt het voor nieuwe investeringen en werkgelegenheid. De nieuwe middelen zorgen nu voor een versnelling en verlenging van het onderzoek. Door het leggen van de basis kunnen partijen gedegen doorwerken aan de ontwikkeling van Biorizon en de regio laat ermee zien dat het vertrouwen heeft in wat er bij Biorizon gebeurt. Bovendien heeft de regio met het revolverende deel het programma aan de regionale ontwikkelopgaaf voor de biobased economy verbonden. "

Uitnodiging aan de industrie om te participeren
Op dit moment zijn ruim 200 bedrijven lid van de Biorizon Community, waarvan enkele tientallen participeren in projecten, waaraan ze ook financieel bijdragen. Een voorbeeld is het zeer succesvolle Waste2Aromatics (zie het filmpje) project waar uit afval zoals gft, luiers, zeefgoed en mest waardevolle grondstoffen worden geproduceerd voor de chemische industrie. Of het omvangrijke en grensoverschrijdende BIO-HArT project dat focust op de opschaling van aromaten uit lokale biomassa. In dat laatste project staat een uitnodiging aan de industrie open om kleine hoeveelheden bio-aromaten te testen in producten als plastics en coatings.

Meer weten over Biorizon of andere ontwikkelingen in de West-Brabantse biobased economy? Neem contact op met Dennis van der Pas.

Dennis van der Pas
Dennis van der Pas

Programmamanager Biobased Economy


06 51 359 994