ICT inspiratie voor West-Brabantse maakbedrijven

Interreg Logo 800 breed

Digitaliseren is een ’must’.

Op 21 juni organiseerde REWIN in samenwerking met De Breed & Partners een bijeenkomst in de Uitvindfabriek te Breda. Een inspiratiesessie waar maakbedrijven uit West-Brabant inzicht kregen in de mogelijkheden van digitalisering. Uit de presentaties en praktijkverhalen werd duidelijk dat nieuwe technologie, ICT, het Internet of Things en internetdiensten volop kansen bieden.

Voorbereiden op de toekomst

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN wil de maak- en onderhoudsindustrie in West-Brabant voor bereiden op de toekomst. Hiervoor is het regionale programma hightech & maintenance opgezet en worden MKB bedrijven gestimuleerd gebruik te maken van susbsidieprogramma’s zoals Crossroads2 . Samen met De Breed & Partners, die ondernemers helpt met de financiering van hun innovatie, is de bijeenkomst in de Uitvindfabriek opgezet. Een locatie die inspeelt op de toekomstige behoefte aan technici en ingenieurs door kinderen te interesseren in de techniek.  

Praktijkverhalen

Rutger Stekelenburg van Sim Services nam de ondernemers mee in een wereld waar apparatuur met elkaar communiceert (machine to machine communicatie) via het Internet of Things. Maarten Hoogwoud van WWA uit Oosterhout schetste de ontwikkelingen en de groei van industriële en service robots die een aantal knelpunten in de industrie en de maatschappij kunnen oplossen.

Martijn van Grieken van Gimix nam de zaal mee in de wereld van Artificial Intelligence (A.I) en de mogelijkheden voor de maakindustrie met een reis van schaakcomputers, via machine learning naar deep learning. Hij presenteerde voorbeelden over toepassingen in de zorg waar met behulp van A.I. snellere diagnoses mogelijk zijn en door accurate voorspellingen ziektes kunnen worden voorkomen.

De aanwezige bedrijven waren aangenaam verrast over de hightech bedrijven die West-Brabant rijk is en de oplossingen die zij bieden.

IMG_4867.jpg?u=1Rb4NA

Samenwerking met onderwijs

Ook het onderwijs liet zich niet onbetuigd. Gerben Krielaard, docent Industrial Engineering & Management, presenteerde een aantal onderzoeksprojecten, zoals het Smart Tooling project waar DOW en BASF vraagstukken inbrengen op het gebied van industriële reiniging en veiligheid. Een samenwerking waar opdrachtgevers, studenten en techbedrijven zelfsturende voertuigen ontwikkelen voor inspecties en reiniging in gesloten ruimtes. Verder ging hij in op de minor aerospace & maintenance waar m.b.v. met drones wordt gewerkt aan smart maintenance oplossingen.

Digitalisering maakindustrie

Roel de Beer van het Avans Expertise  Centrum Veiligheid gaf tot slot een  overzicht van praktijk-gerichte onderzoeken met als doel kennis te ontwikkelen over de invloed van digitalisering op de mens en de maatschappij, waaronder het digitaliseren van de maakindustrie en bijbehorende safety aspecten. Avans wil een aantal smart fieldlabs opzetten waar mbo, hbo en bedrijfsleven gezamenlijk praktische kennis en toepassingen ontwikkelen t.b.v. de digitale veiligheid.

Deze middagbijeenkomst bood heel veel inspiratie over de mogelijkheden van digitalisering voor de maakindustrie. De afsluitende borrel werd dan ook volop gebruikt voor het voeren van verdiepende gesprekken, het leggen van nieuwe contacten en het verkennen van nieuwe samenwerkingskansen.

Stefan van Seters
Stefan van Seters

Business Developer Hightech & Maintenance


06 24 267 866
John den Ridder
John den Ridder

Programmamanager Hightech & Maintenance


06 279 090 67