Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

ICT inspiratie voor West-Brabantse maakbedrijven

Interreg Logo 800 breed

Digitaliseren is een ’must’
Op 21 juni organiseerde REWIN in samenwerking met De Breed & Partners een bijeenkomst in de Uitvindfabriek te Breda. Een inspiratiesessie waar maakbedrijven uit West-Brabant inzicht kregen in de mogelijkheden van digitalisering. Uit de presentaties en praktijkverhalen werd duidelijk dat nieuwe technologie, ICT, het Internet of Things en internetdiensten volop kansen bieden.

Voorbereiden op de toekomst
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN wil de maak- en onderhoudsindustrie in West-Brabant voorbereiden op de toekomst. Hiervoor is het regionale programma hightech & maintenance opgezet en worden MKB bedrijven gestimuleerd gebruik te maken van susbsidieprogramma’s zoals CrossRoads2. Samen met De Breed & Partners, dat ondernemers helpt met de financiering van hun innovatie, is de bijeenkomst in de Uitvindfabriek opgezet. Een locatie die inspeelt op de toekomstige behoefte aan technici en ingenieurs door kinderen te interesseren voor de techniek.

Praktijkverhalen
Rutger Stekelenburg van Sim Services nam de ondernemers mee in een wereld waar apparatuur met elkaar communiceert (machine to machine communicatie) via het Internet of Things. Maarten Hoogwoud van WWA uit Oosterhout schetste de ontwikkelingen en de groei van industriële- en servicerobots die een aantal knelpunten in de industrie en de maatschappij kunnen oplossen.

Martijn van Grieken van Gimix informeerde de zaal over de stand van zaken rond Artificial Intelligence (A.I) en de mogelijkheden voor de maakindustrie met een reis van schaakcomputers, via machine learning naar deep learning. Hij presenteerde voorbeelden over toepassingen in de zorg waar met behulp van A.I. snellere diagnoses mogelijk zijn en door accurate voorspellingen ziektes kunnen worden voorkomen.

De aanwezige bedrijven waren aangenaam verrast over de hightech bedrijven die West-Brabant rijk is en de oplossingen die zij bieden.

IMG_4867.jpg?u=1Rb4NA

Samenwerking met onderwijs
Ook het onderwijs liet zich niet onbetuigd. Gerben Krielaart, docent Industrial Engineering & Management aan Avans Hogeschool, presenteerde een aantal onderzoeksprojecten, zoals het Smart Tooling project waar DOW en BASF vraagstukken inbrengen op het gebied van industriële reiniging en veiligheid. Een samenwerking waar opdrachtgevers, studenten en techbedrijven zelfsturende voertuigen ontwikkelen voor inspecties en reiniging in gesloten ruimtes. Verder ging hij in op de minor aerospace & maintenance waar met behulp van drones wordt gewerkt aan smart maintenance oplossingen.

Digitalisering maakindustrie
Roel de Beer van het Avans Expertise Centrum Veiligheid gaf tot slot een overzicht van praktijkgerichte onderzoeken met als doel kennis te ontwikkelen over de invloed van digitalisering op de mens en de maatschappij, waaronder het digitaliseren van de maakindustrie en bijbehorende safety aspecten. Avans wil een aantal smart fieldlabs opzetten waar mbo, hbo en bedrijfsleven gezamenlijk praktische kennis en toepassingen ontwikkelen ten behoeve van de digitale veiligheid.

Deze middagbijeenkomst bood heel veel inspiratie over de mogelijkheden van digitalisering voor de maakindustrie. De afsluitende borrel werd dan ook volop gebruikt voor het voeren van verdiepende gesprekken, het leggen van nieuwe contacten en het verkennen van nieuwe samenwerkingskansen.

Stefan van Seters
Stefan van Seters

Programmamanager Logistiek


06 24 267 866
John den Ridder
John den Ridder

Programmamanager Hightech Maintenance


06 27 909 067