Het kippeneiwit van BioscienZ en de rol van REWIN

Het Bredase BioscienZ is een bedrijf dat gespecialiseerd is in  onderzoek naar bioprocess technologie en toegepaste microbiologie. Het bedrijf gebruikt micro-organismen zoals gisten, bacteriën en schimmels als basis voor de ontwikkeling van nieuwe producten. De focus ligt op de ontwikkeling van producten en bijbehorende processen voor voedingsmiddelen, veevoeder, duurzame landbouw en bio-energie, die goedkoper, efficiënter en kwalitatief beter moeten zijn om effectief te kunnen vermarkten. De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN draagt hier haar steentje aan bij.

Kippeneiwit zonder kip en ei
Directeur/eigenaar Wim de Laat kan bogen op heel veel specialistische kennis, kunde en ervaring in de industrie. Samen met zijn team van  hooggeschoolde medewerkers ontwikkelt hij technologie vor eigen produkten en verricht hij contract research. REWIN had al contact met hem toen hij begon met de ontwikkeling van plantaardig kippeneiwit. Een product waar geen kip of ei aan te pas komt, maar dat gebaseerd is op micro-organismen waaraan BioscienZ o.a. suikers toevoegt voor groei onder de juiste condities. Het resulterende vegetarische kippeneiwit vormt een uitstekende grondstof voor de voedselproducerende industrie en biedt duidelijke voordelen zoals minder gebruik van dierlijke producten, voer en ook minder uitstoot. Verder is Wim de Laat ook bezig met de ontwikkeling van een ander microbiële eiwit dat een hoogwaardige basis voor vleesvervangers kan zijn.

Tweevoudig prijswinnaar
BioscienZ kwam in beeld bij de medewerkers van REWIN die actief zijn op het gebied van business development en innovatiebevordering in de speerpuntsector biobased economy. De producten die BioscienZ ontwikkelt zijn ook van belang voor de agrofood sector, een belangrijke West-Brabantse sector, met de op een na hoogste toegevoegde waarde voor de regio. REWIN wees BioscienZ op de SBIR New Food Challenge, een door de nationale overheid gesponsorde prijs die deze zomer uitgereikt werd. Uit de 80 inschrijvingen zijn 8 winnaars gekozen en Wim de Laat heeft maar liefst 2 keer gewonnen! 

Subsidie voor onderzoek naar medicijn tegen de ziekte van Pompe
BioscienZ is ook geholpen door REWIN bij het succesvol indienen van hun  aanvraag voor het Crossroads2 project. Dit cross-sectorale project stimuleert innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde. Samen met het Vlaamse bedrijf Oxyrane zet BioscienZ hun specialistische kennis op het gebied van het kweken van micro-ogranismen in voor de ontwikkeling van een medicijn tegen de ziekte van Pompe, een erfelijke spierziekte ten gevolge van een gestoorde stofwisseling. Crossroads2 stelde hiervoor een subsidie van € 135.000 euro beschikbaar.

Faciliteren snelle groei
De successen van BioscienZ resulteren in snelle groei en opschaling. BioscienZ had al een laboratorium in Breda, maar had concrete uitbreidingsplannen voor de ontwikkeling van een proeffabriek. Een proeffabriek voor food en feed, oftewel de verdere ontwikkeling van de vleesvervanger en diervoeder. REWIN kwam toen weer in beeld bij het zoekproces naar een geschikte locatie en ook de financiering kwam aan bod. De proeffabriek is er nu, maar BioscienZ kijkt ook al weer verder. Wim de Laat: "Eigenlijk zien we de proeffabriek als een tussenstap om op termijn te komen tot een productiefabriek. En ook dan weet ik de medewerkers van REWIN vast wel weer te vinden!"      

update november 2019: BioscienZ is de winnaar van de Breda Startup Awards. 

Wim de Laat
Directeur Wim de Laat

micro-organismenMicro-organismen

het lab van BioscienZ
Het laboratorium van BioscienZ

Twee keer in de prijzen
Tweevoudig prijswinnaar.