Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

ICAReS: EU subsidie van 1,9 mio voor clusterontwikkeling en testlocatie UAV's

Businesspark Aviolanda en vliegbasis Woensdrecht hebben alles in huis om dé Europese locatie te worden waar onbemande vliegtuigen (UAV's) getest kunnen worden. Om de UAV mogelijkheden verder te versterken heeft de gemeente Woensdrecht samen met 10 Europese partners een project opgezet en ingediend voor subsidie.  Na goedkeuring van de stuurgroep van het 2 Zeeën programma (Europese Unie) is het project goedgekeurd en een subsidie toegekend van 1,9 miljoen Euro. Even een update.

logo-plus-eu-klein.jpg

Toename gebruik onbemande vliegtuigjes ( UAV’s)
Het gebruik van UAV’s neemt snel toe. In Nederland zijn momenteel ruim 200 bedrijven actief die UAV’s bedrijfsmatig vliegen of ontwikkelen. Vanuit de vraagkant is ook groei te verwachten; diverse sectoren hebben interesse in de toepassingen van UAV’s. Hierbij moet men denken aan de agrarisch sector, de civiele aannemerij, natuurbeheer, brandpreventie, inspectie en onderhoud, etc.  “In de UAV-markt is vraag en aanbod onvoldoende bij elkaar gebracht en er zijn nog geen standaardtoepassingen ontwikkeld op basis van de marktvraag. De doelstelling van onze samenwerking is om te komen tot een Europese clusterontwikkeling waarbij vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht op één test- en demolocatie, namelijk Aviolanda Woensdrecht” aldus burgemeester Steven Adriaansen.

ICAReS project
De UAV markt ontwikkelt zich snel. Op het gebied van inspectie en het vergaren van data is er nog veel winst te behalen. Het ICAReS (Innovation Cluster Accelerating Remote Sensing)-project richt zich met name op drie sectoren: landbouw, water & infrastructuur en bos & natuurbeheer. In deze sectoren is inspecteren en monitoren noodzakelijk om het onderhoud en beheer goed en kosten efficiënt te laten verlopen. Door via demonstratievluchten vragers en aanbieders van onbemand vliegen bij elkaar te brengen, wordt een bijdrage geleverd aan een meer vraaggestuurde marktontwikkeling. Eindgebruikers krijgen inzage in de mogelijkheden van UAV’s in de dagelijkse bedrijfsvoering en ontwikkelaars en gecertificeerde vliegers van UAV’s krijgen inzicht in de marktvraag.

Het project bestaat uit grootschalige demonstratie events. De demo’s zullen 1x per kwartaal plaats vinden en worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Hierdoor is het niet in strijd met de Nederlandse wetgeving. In totaal zullen er gedurende 3 jaar 12 demo’s plaatsvinden. De demo events worden vooraf aangekondigd via de communicatiekanalen van de gemeente en de andere projectpartners.

In het project participeren naast de gemeente Woensdrecht de volgende partijen:

1. University of Southhampton (UK), een kennis instelling
2. Innovation Centre of Contactless Technologies “CITC” (FR) ontwikkelaar draadloze communicatie;
3. GeoInfra (NL), dronevlieger en civieltechnisch adviesbureau;
4. REWIN (NL), economische ontwikkelingsmaatschappij van West-Brabant;
5. Skycap (UK), dronevlieger;
6. ZLTO (NL) , agrarische sector;
7. Kent County Council (UK) natuurbeheerder;
8. Waterwegen en Zeekanalen (B), Belgische Rijkswaterstaat;
9. DARPAS (NL) branche vereniging, UAV-vliegers;
10. Instituut Landbouw en Visserij(B), agrarische sector.

Subsidie
In de komende drie jaar wordt er met de partners en de Europese Unie ruim € 3,2 miljoen geïnvesteerd in de clusterontwikkeling rondom UAV’s in Woensdrecht. De Europese Unie (via het Interreg 2Seas programma) draagt aan het project € 1,9 miljoen bij. “De verwachting is te rechtvaardigen dat de spin-off van dit project extra werkgelegenheid gaat opleveren”, besluit burgemeester Adriaansen.

Namens REWIN is Wiebe Logghe nauw betrokken bij het ICAReS project. Zo is het cluster van 11 partijen mede door REWIN tot stand gekomen en hebben we de subsidieaanvraag begeleid.

Meer informatie over ICAReS? Neem contact op met Wiebe Logghe: 06 - 28 762 484 of w.logghe@rewin.nl of kijk op de website van ICAReS.