Curio Practoraat AgroFood & Biobased in de startblokken

Leon Joore practoraat Curio

Leon Joore is benoemd tot parttime practor van het Curio Practoraat AgroFood & Biobased. Leon is biochemicus en technoloog van origine, ondernemer in de firma Millvision en voorzitter van het Natuurvezel Applicatie Centrum. Zijn roots liggen in onderzoek en ontwikkeling van industriële producten en -processen, in de industrie en bij TNO Delft. Ook heeft hij een voorliefde voor praktijkonderwijs: hij geeft al 25 jaar les aan de Human Factory - papierindustrie - in Apeldoorn.

Practoraat?
Een practoraat is een onderzoeksgroep binnen een mbo-onderwijsinstelling rond een bepaald thema, en is ontwikkeld naar analogie van een lectoraat op het hbo.  Binnen het gekozen thema werken docenten en studenten in multidisciplinaire projecten aan het verhogen van hun onderzoekende vaardigheden. Multidisciplinair houdt in dat docenten en/of studenten van agrofood en techniekopleidingen gezamenlijk werken, in dit geval aan praktijkgerichte (onderzoek)vraagstukken van bedrijven of instellingen.  

Waar mogelijk legt Curio de link met het hoger beroepsonderwijs en wordt o.a. met de lectoraten van HAS samengewerkt. Daarbij draait het om onderzoek op regionale thema’s, zoals het verwaarden van agro-reststromen, eiwittransitie of voedselverspilling. Hiermee sluit dit initiatief perfect aan bij de wensen uit de praktijk, is het aanvullend op het huidige projectonderwijs en kunnen we onze Human Capital positie in de regionale sector versterken.

Thema’s
Door Leon Joore en andere betrokkenen wordt nagedacht over onderwerpen die tijdens het practoraat aan de orde kunnen komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling en marketing van nieuw fruit vanuit de insteek van  gezondheid, de benodigde teelt-en verwerkingstechniek (mechatronica en het gebruik van sensoren, drones, robots), bijkomende laboratoriumtechniek (het meten van inhoudstoffen) en het gebruik van het fruit in nieuwe kookrecepten (de koksopleiding). Kansen te over!

Meer weten over het practoraat, of interessante suggesties voor projecten? Neem dan contact op met Leon Joore via L.Joore@curio.nl

Curio verbindt zich nadrukkelijk aan de ambitie van
het Regionaal Programma Agrofood/Biobased en draagt bij aan de human capital agenda met hun ‘innovatieprogramma Agrifood & Biobased’ .

Dit innovatieprogramma bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Het hiernaast beschreven practoraat
  2. Kennisloket in Delta Agrifood Business
  3. Kunststoffen Applicatie & Training Centrum (KATC).
    Het KATC is een open innovatiecentrum, waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden bij de ontwikkeling van nieuwe (groene) kunststoffen, plantaardige vezels en composieten. Het is ook een opleidings- en trainingslocatie voor studenten én voor medewerkers uit het bedrijfsleven. 
Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667