Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

CrossRoads2: grensoverschrijdend innoveren

CrossRoads2 is een Interreg Vlaanderen-Nederland project gericht op innovatie door MKB in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Nederlands-Limburg). De kerntaak van CrossRoads2 is het stimuleren van innovatie door:

  • het samenbrengen van innovatieve bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams/Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten;
  • het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert). Doel: het opzetten van een innovatietraject in een latere fase;
  • het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams/Zuid-Nederlandse innovatieproject;
  • het opvolgen van deze projecten en het proactief meedenken over vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.  

Interreg Vlaanderen-Nederland

Doel van het project
CrossRoads2 heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking in kansrijke innovatieprojecten tussen MKBers in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De focus ligt daarbij op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de ‘smart specialisation strategy’ van de regio’s: high-tech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance.  MKB bedrijven krijgen ondersteuning bij het ontwikkelen van goede en technisch haalbare projectideeën tot volwaardige projectvoorstellen. Er is 6,75 miljoen euro gereserveerd als subsidie voor innovatieprojecten en 0,5 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies.  

Resultaten
Naar verwachting zal CrossRoads2 50 innovatieprojecten en 50 haalbaarheidsstudies opleveren waaraan MKB bedrijven deelnemen. Op die manier levert CrossRoads2 een positieve bijdrage aan de concurrentiekracht van de grensregio en een versterking van het grensoverschrijdende netwerk.  

Financiers
CrossRoads2 wordt gefinancierd binnen het interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Meer info: www.grensregio.eu.  

Naast Interreg V Vlaanderen-Nederland wordt het project ook gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het Vlaams Gewest en de Provincies Antwerpen, Nederlands-Limburg, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Zeeland.  

Meer informatie over het project, of interesse in participatie? Neem contact op met Raimo van der Linden.