Biobased Delta heet voortaan Circular Biobased Delta

Nieuwe naam
Om zuinig om te gaan met plantaardige grondstoffen en landbouwgrond dienen ook plantaardige grondstoffen circulair te worden ingezet. Ook de belangrijkste stakeholders van Biobased Delta, de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, hechten veel belang aan circulariteit. Niet alleen voor fossiele, maar ook voor biobased grondstoffen. Vandaar de toevoeging Circular aan de naam. Dit werd bekend gemaakt tijdens de eerste bijeenkomst met afgevaardigden van het ecosysteem in de Delta regio op woensdag 5 februari in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

10 jarenplan
Voor de naam bekend werd gemaakt, gaf Willem Sederel een presentatie over het 10 jarenplan waarmee CIrcular Biobased Delta (CBD) 10 megaton CO2uitstoot wil reduceren in 2030. Het plan is gebaseerd op vier pijlers: business, technologie, talent ontwikkeling en ecosysteem ontwikkeling. Willem Sederel “We onderzoeken een groot aantal innovatieve mogelijkheden die bij kunnen dragen aan de realisatie van de gewenste COreductie. We moeten 100, misschien wel 200 initiatieven de revue laten passeren om de parels te identificeren die wij ondersteunen in hun groei. Zelfs als 50% mislukt, zijn er dan nog voldoende projecten over om de COreductietarget te halen”.

Circular Biobased Delta

CBD jaagt vier flagship programma’s aan: Sugardelta, Redefinery, Biorizon en Bio asfalt. We hebben ook de markten geïdentificeerd waarin op basis van deze technologieën de grootste winst te behalen valt: bouw/infra, verpakkingen en biobrandstoffen.

Coördinator van het netwerk
CBD is een Triple Helix organisatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief samenwerken om de kansen te grijpen die de biobased economie ons unieke en groeiende ecosysteem biedt. REWIN is één van die partijen. De organisatie heeft als missie de transitie richting vergroenen en verdienen te versnellen. Om deze coördinerende rol goed te kunnen vervullen, werden de faciliterende organisaties binnen ons ecosysteem uitgenodigd om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan applicatiecentra, labs, havens, kennisinstellingen en innovatieve industrieparken. Behalve de presentatie van het 10-jarenplan stond ook een brainstorm op de agenda. De aanwezigen gingen in groepen uiteen om te formuleren wat zij van Circular Biobased Delta verwachten en op welke thema’s ze op korte termijn willen samenwerken met elkaar. Sederel: “een mooie aftrap van een broodnodige effectievere samenwerking”