BioBase4SME project afgerond

BioBase4SME

Het Interreg North-West Europe project BioBase4SME (2016 - 2019), waarin REWIN partner was, had als doel start-ups en mkb’ers te helpen bij het overwinnen van (niet-)technologische hindernissen bij het naar de markt brengen van hun innovatie. Het project had hiervoor 3,5 jaar de tijd en een totaal budget van circa 5.83M€ te besteden. BioBase4SME bracht kennisstromen tussen professionele dienstverleners en ondernemers uit Noordwest Europa (NWE) tot stand die de afgelopen 3 jaar leidden tot een sterk, interregionaal netwerk.

Het project vorderde geheel in lijn met de doelen en het geplande resultaat: het leveren van ‘Bio-Innovation Support’ aan ondernemers, mkb’ers en (regionale) overheden in de NWE-regio’s. Deze partijen zijn meer dan succesvol bereikt. Besloten is om de tijdelijke samenwerking van de partners om te zetten in een blijvend netwerk; het BioBase4SME Network.  

Enkele van de meest verrassende resultaten:

  • Het project heeft meer instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek bereikt dan oorspronkelijk het doel was, omdat er zoveel interesse bleek te zijn. Dit heeft zeker te maken met de rol van BioBase4SME in de Global Biobased Businessplan Competition (G-BIB), tussen universitaire en hbo -studententeams uit België en Duitsland. De finale van deze competitie vindt plaats op 4 september in Düsseldorf.
  • BioBase4SME heeft ook het grote publiek beter weten te bereiken dan het ten doel gestelde aantal. Dankzij de zeer actieve participatie van de projectpartners op Twitter @biobase4sme en LinkedIn wist het project meer dan 1.500 volgers te binden.
  • De ondersteuning van het BioVoice programma is geïnitieerd. BioVoice is het langlopende biobased business booster initiatief van REWIN waarin het BioBase4SME netwerk gebruikt zal worden om bedrijven uit geheel NWE te scouten, als deelnemer aan de door grote(re) bedrijven geformuleerde challenges rond biobased/circulaire thema’s. De eerste ronde in 2019 was vooral gericht op Nederlandse bedrijven (al waren er deelnemers uit diverse landen). De scope wordt met behulp van het BioBase4SME netwerk verbreed zodat mkb’ers/start-ups in het gehele NWE gebied worden bereikt. 

De samenwerkende partners van BioBase4SME hebben besloten hun tijdelijke samenwerking om te zetten in een blijvende. Hiertoe hebben zij het BioBase4SME Network opgericht

Na de succesvolle afronding van het (Interreg North-West Europe) project BioBaseSME, hebben de samenwerkende partners nu het ‘BioBase4SME Network’ gevormd. De tijdelijke samenwerking die tot stand kwam in het voorafgaande BioBase Northwest Europe project en vervolgens verbreed en versterkt werd in BioBase4SME, krijgt nu een permanent karakter. De partners hebben daartoe een Memorandum of Understanding getekend.
Het netwerk gaat sterke, interregionale verbindingen tussen Europese organisaties tot stand brengen. Hiermee kan aan biobased ondernemers die willen innoveren snel en effectief expertise en ondersteuning geboden worden. Daarnaast zal het Network de regio-overschrijdende samenwerking verbeteren op gebieden als  innovatie- en investeringsklimaat, wettelijk kader en publieke acceptatie.

Het BioBase4SME Network bestaat uit Bio Base Europe Pilot Plant (België), CLIB - Cluster Industrielle Biotechnologie e.V. (Duitsland), Flanders Biobased Valley (België),REWIN, Materia Nova (België), NNFCC (UK), tcbbResource (Ierland), Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique (Frankrijk) en BioVale Ltd (UK).

Dennis van der Pas
Dennis van der Pas

Uitvoerend secretaris EBWB


06 51 359 994