Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Barometer Paul Nijskens

REWIN directeur Paul Nijskens geeft zijn cijfer voor de economische barometer van de regio. Deze barometer wordt maandelijks gepubliceerd in De Ondernemer, bijlage van BN De Stem.

 

Vooruitzichten worden beter

Veel seinen gaan langzaam op groen. De huizenprijzen stijgen voor het eerst sinds jaren, de MKB ondernemers zijn weer positiever gestemd over de omzet vooruitizichten en ook het consumentenvertrouwen gaat weer omhoog. In zijn algemeenheid zijn de vooruitzichten een stuk beter geworden.

 

Echter...

....het moet je maar treffen, dat je werknemer of toeleverancier bent bij een groot bedrijf dat plotsklaps de tent sluit. Weg goede vooruitzichten. De grote bedrijfssluitingen van de laatste jaren treffen vooral de maakindustrie en hebben een grote impact op de regionale economie van West Brabant. De zwaarste schok is de aangekondigde sluiting van Philip Morris, een van de grootste werkgevers in West-Brabant. Daar komen dan ook nog de vele toeleveranciers bij die ineens een grote klant verliezen.

 

Energieprijs speelt cruciale rol

Voor de grote procesindustrie bedrijven staan de business kansen al enige tijd onder druk door  de relatief hoge energieprijs die de concurrentiepositie van deze maakindustrie ernstig aantast. We moeten hier twee tot drie keer meer betalen voor energie dan in bijvoorbeeld Amerika en het Midden Oosten en dat betekent automatisch dat onze energie-intensieve maakindustrie 20 tot 30% duurder is dan in andere delen van de wereld. En deze maakindustrie bestaat vooral uit mondiaal opererende bedrijven, die ook op mondiaal niveau afwegingen maken. Je loopt dus niet alleen het risico dat een bedrijf stopt met investeren in West Brabant, maar ook dat fabrieken worden verplaatst naar elders.

 

Sneller, slimmer en beter opereren

Om toch aantrekkelijk te blijven als regio, zal het West-Brabantse bedrijfsleven vol moeten inzetten op innovatie en op een continue verhoging van de arbeidsproductiviteit. Bedrijven die niet op volumes of prijzen kunnen concurreren, moeten zich op een andere manier onderscheiden. West-Brabantse bedrijven zullen meer toegevoegde waarde moeten leveren dan elders in de wereld, en wel door sneller, beter en slimmer markten te bedienen en nieuwe kansen te benutten. En dit vereist een voortdurende focus op innovatie.

 

Kennis en middelen bundelen

Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen dat innovatie tegenwoordig draait om samenwerking. De tijd dat een bedrijf alles in z’n eentje kon, is grotendeels voorbij. Technologische ontwikkelingen gaan alsmaar sneller, terugverdientijden worden korter en de druk op innovatiebudgetten neemt toe. Bovendien loopt innovatie steeds vaker dwars door verschillende bedrijven en zelfs sectoren heen. De kennis en middelen van bedrijven en instellingen zullen moeten worden gebundeld om als bedrijf toonaangevend te blijven. Bedrijven zijn doorgaans prima in staat om hun interne innovatieprocessen te optimaliseren, maar zodra input van buiten noodzakelijk is, dan wordt het lastig. REWIN kan daarbij initiëren, verbindingen leggen en processen versnellen, zodat innovaties beter en sneller gerealiseerd kunnen worden.

REWIN is als geen ander in staat om ondernemingen en organisaties bij elkaar te brengen rondom een concrete business case en om procesbegeleiding te bieden in de lastige opstartfase. Op deze wijze krijgt ook het onderlinge vertrouwen de kans om te groeien, zodat er weer nieuwe kansrijke business ontstaat.  

 

Mijn barometer blijft op 6,7 staan.

 

 

Paul Nijskens - Mei 2014