Business Developer Biobased Economy vertrekt

Raimo van der Linden heeft met veel deskundigheid en op geheel eigen wijze inhoud gegeven aan de functie van business developer biobased economy bij REWIN. Helaas moeten we nu afscheid van hem gaan nemen. Met ingang van 1 januari 2018 heeft hij een nieuwe baan aangenomen bij de Bioprocess Pilot Facility in Delft. Hij verwacht diverse partijen ook dan weer tegen te komen, omdat hij gewoon bedrijven blijft helpen hun biobased innovaties richting de markt te sturen, met de hulp van de pilot faciliteiten van BPF. We wensen hem veel succes met zijn verdere carrière.

Binnen REWIN wordt zijn functie tijdelijk door collega's ingevuld. We geven even kort de specifieke insteken aan.

 • Biobased economy algemeen: Dennis van der Pas
 • Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland: Roel Koevoets
  • Demonstratie van waardeketens waarin 4 verschillende pyrolyse technologieën centraal staan, en de ontwikkeling van een locatie in Moerdijk waar deze op pilot-schaal kunnen worden uitgevoerd.
 • Crossroads2: Stefan van Seters
  • Stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. CrossRoads2 richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven.
 • Biobased Network (BIK): Roel Koevoets
  • Verbetering van de open-innovatiestructuur op gebied van de biobased economy in de regio Zuid-Nederland door professionalisering van de regionale applicatie centra te stimuleren.
 • BioLinX: Dennis van der Pas
  • Europese innovatieprojecten assisteren met het richting de markt bewegen van de innovaties. Hulp bestaat o.a. uit trainings voor ondernemers en het koppelen aan nieuwe partners, faciliteiten en financieringsmiddelen.
 • BioBooster: Roel Koevoets
  • Biobased innovaties verder helpen door middel van laagdrempelige kleine financiële injecties.
Roel Koevoets
Roel Koevoets

Business Developer Biobased Economy


06 22 663 934
Stefan van Seters
Stefan van Seters

Business Developer Hightech & Maintenance


06 24 267 866
Dennis van der Pas
Dennis van der Pas

Programmamanager Biobased Economy


06 51 359 994