Nieuwe REWIN directeur Stephanie ter Borg: verbinder en doener

Per 1 mei is Stephanie ter Borg (37) directeur van REWIN. Een interview met deze doener en verbinder over haar drijfveren en plannen.

 

Stephanie ter Borg (37) is sinds afgelopen mei de nieuwe directeur bij REWIN West-Brabant. Ze kwam de vacante directeursfunctie per toeval op het spoor. “De combi van politiek, overheid, onderwijs en bedrijven met de opgave die er ligt; dit voelde als een kans die ik moest grijpen.”

“Ik was niet actief op zoek naar iets anders en ging het sollicitatiegesprek met de Raad van Commissarissen daarom open in. Het was een leuk en energiek gesprek waar ik een positief gevoel aan overhield. Er ligt hier een mooie ambitie met bijbehorende klus: het fundament met de zeven programma’s verder uitbouwen en er ecosystemen van samenwerkende partijen van maken. Ik ben niet gekomen om op de winkel te passen. Ik kan hier echt iets toevoegen.” 

Fundament uitbouwen
Het fundament waarop ze doelt, bestaat uit de regionale programma’s Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek, Creatieve Dienstverlening, Groei MKB, Startups en Vestigen. “De volgende stap is mijns inziens dat we zoeken naar de natuurlijke cross-overs tussen die programma’s, want daar zitten de vraagstukken: op de snijvlakken van de programma’s. Robotisering is bijvoorbeeld niet exclusief een maintenance-onderwerp maar raakt ook aan logistiek en agrofood. Daarvoor moeten we eerst intern goed van elkaar weten waarmee we bezig zijn. Wat speelt er in de afzonderlijke programma’s? Wat doen we en waarom? Hoe organiseer je dat het bij elkaar komt? Dat is een van de puzzels die we samen gaan leggen. We zullen daarbij niet in kokers denken. Ondertussen staat de wereld niet stil. We zullen niet vergeten om lopende ontwikkelingen aan te haken op de regionale agenda. Samen gaan we voor verbinden, verslimmen en verduurzamen.”

Zelf in actie komen
Stephanie is geboren en getogen in Rotterdam, maar werd groot in Barendrecht waar ze op haar achttiende gemeenteraadslid werd en op haar zesentwintigste wethouder. Van huis uit kreeg ze mee dat het belangrijk is om verder te kijken dan je eigen omgeving en dat je zelf in actie moet komen als je wilt dat er dingen veranderen. “In Barendrecht werd er veel óver jongeren gesproken. Ik dacht ‘hé, dit gaat over mij’ en daarom werd ik op mijn zeventiende lid van een politieke partij.”

Niet in hokjes denken
“Ik ben altijd overal de jongste; nu weer. Maar ik laat me niet leiden door leeftijd. Hokjesdenken is niets voor mij. Maar het klopt; ik heb alle vooroordelen meegemaakt. Dat was soms heel pittig, maar dingen voor elkaar krijgen was wat mij dreef en als dat dan lukt, is dat ook gewoon heel leuk.” Na twaalf jaar lokale politiek stopte ze bewust. “Het wethouderschap is een mooie baan, maar ik wilde ook andere dingen leren en doen, buiten de politiek. Maar ja, daar zit je dan; dertig jaar en met een best wel vreemd cv.”

Kennis en kunde teruggeven
Ze werd academiedirecteur bij Saxion Hogeschool en bleef als vrijwilliger actief in de politiek. Dat leidde ertoe dat ze na bijna vier jaar in het onderwijs directeur werd van het partijbureau van de VVD. Naast haar werk is ze lid van de Raad van Toezicht van een theater en van een welzijnsstichting. “Ik heb kunnen studeren en vind het belangrijk om mijn kennis en kunde terug te geven aan de maatschappij. Het is compleet anders dan mijn normale werk en dat verrijkt mij ook.”

Ondernemend
REWIN werkt aan een economisch sterk West-Brabant. De taak van REWIN is bedrijven te helpen bij hun groeiplannen en innovatievraagstukken, bedrijven te binden en nieuwe bedrijven naar de regio te halen. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van samenwerkingsverbanden en het opzetten van innovatieprogramma’s. REWIN zorgt dat West-Brabant de plek is waar ondernemers willen zijn. Om dat in goede banen te leiden zocht de Raad van Commissarissen eigenlijk een ervaren en regionale ondernemer. “Dat ben ik inderdaad niet en daar is ook uitgebreid over gesproken. Ondernemendheid zit in je karakter, vind ik. Een gezonde dosis energie en lef, gekoppeld aan de wens om vooruit te gaan. Dat kenmerkt mij wel. Misschien moet ik wat harder lopen op dat ondernemersaspect, maar ik heb wel die uitgebreide politiek-bestuurlijke én onderwijsachtergrond. Ik ben gewend om samen te werken in de triple helix en dat komt mij hier prima van pas.”

Onderdompeling
Stephanie begon afgelopen 1 mei, middenin de lockdown, in een bijna leeg kantoor. “Inmiddels ben ik vijf weken onderweg en sprak ik alle collega’s één voor één op kantoor. Er is hier een open cultuur en veel betrokkenheid. Ik proef de trots van de mensen voor hun sector en voor de regio.” De volgende stap is om kennis te maken met het netwerk: met de wethouders en de ondernemers, met vertegenwoordigers van het onderwijs, van de provincie en van organisaties als RWB (Regio West-Brabant), BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) en Midpoint. “Het is een complete onderdompeling in de regio. Daarnaast zit ik al volop in het werk. Er zijn al verschillende vergaderingen geweest en vorige week ondertekende ik mijn eerste samenwerkingsovereenkomst met de provincie en andere partners over innovatie in de landbouw- en voedselsector.” 

Goede gesprekken en input
“Ik heb al veel goede gesprekken gevoerd en goede input ontvangen. Hoe ga je om met lokale verschillen? Rucphen en Geertruidenberg bijvoorbeeld zijn niet hetzelfde, net zomin als Bergen op Zoom en Breda. Hoe kun je die verschillen in positieve zin inzetten? Niet de gemeentegrens of de grens van West-Brabant is leidend, maar de inhoud. En de vraag daarbij is: wie hebben we als regio waarbij nodig om te helpen? Al die verschillende belangen bij elkaar brengen, daar heb ik natuurlijk wel ervaring mee. En ik denk dat iedereen ook wel het belang van samenwerken ziet; je hebt elkaar nodig. Het is wel onze taak om onze bijdrage helder te maken: proactief laten zien wat de inspanningen van REWIN opleveren.”

De Brabantse mentaliteit? Glimlacht: “Dat is wel een beetje wennen. Ik ben al naar Made verhuisd, dus dat lukt vast. Ik zie die beroemde Brabantse gemoedelijkheid inderdaad, maar ook veel trots en veel inhoudelijke gedrevenheid en passie om dingen voor elkaar te krijgen.” Glimlacht nog breder: “Misschien moet ik wel mijn Rotterdamse directheid wat meer balanceren.”

“REWIN initieert, stimuleert en verbindt. Die drie begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij beschikken over het netwerk om partijen gericht bij elkaar te brengen. En we hebben de kennis om samen te kijken hoe dingen anders of beter kunnen. Dat zullen we proactief uitdragen.”

 

Neem contact op
Stephanie ter Borg

Directeur

s.terborg@rewin.nl
06-52 58 33 68