Nieuwe regeling voor startups en scale-ups

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers.

Dinsdag 7 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat ze in eerste instantie €100 miljoen beschikbaar stelt voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. Zij kunnen aanspraak maken op de Corona-OverbruggingsLening (COL).  

Bij wie moet u zijn?
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze Corona-OverbruggingsLening (COL) verstrekken. Er wordt een speciale online portal ontwikkeld in samenwerking met TechLeap en InvestNL om de aanvragen te verwerken.

Wat houdt het in?
De regelingen zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Op korte termijn zal meer bekend worden gemaakt over de verschillende leningsvormen en de bijhorende criteria.

Wanneer indienen?
Verwacht wordt dat eind april de eerste aanvragen ingediend kunnen worden. Hou de site van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij hiervoor in de gaten.

Startups bedreigd in voortbestaan
Uit een survey van TechLeap blijkt dat 80% van de startups verwacht door de Covid19-crisis in de financiële problemen te komen. 67% zoekt vanwege liquiditeitsproblemen overbruggingsfinanciering. Startups, scale-ups maar ook andere innovatieve bedrijven vallen voor een deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen. Terwijl juist deze categorie ondernemers cruciaal is voor de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Neem contact op
Mathijs van Campenhout

Strategisch adviseur

m.vancampenhout@rewin.nl
06-51 99 76 75