NEx-T West-Brabant | REWIN, EBWB en Rabobank starten onderzoek

Wat is er nodig om te versnellen richting de nieuwe economie?

In West-Brabant werken we hard aan het realiseren van onze, door de Economic Board West-Brabant voor 2030 geformuleerde, ambitie: “West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar een ‘nieuwe economie’ en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen”

Versnellen richting de nieuwe economie

REWIN neemt het voortouw in de gerichte triple helix samenwerking die deze ambitie moet realiseren. Hoe we dat de komende vier jaar gaan doen, is verwoord in de Economische Agenda. In 2023 – 2026 werken we in twee thema’s (Duurzame Economie en Innovatief Ondernemen) aan vier programma’s. Instrumenten om als regio te versnellen richting die nieuwe groene, duurzame en sociale economie.

NEx-T West-Brabant

Als je ergens naartoe wilt, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in waar je nu staat. Om dat inzicht te krijgen, en te inventariseren hóe we kunnen versnellen, starten de Economic Board West-Brabant, REWIN en Rabobank een grootschalig onderzoek: NEx-T West-Brabant.

Kick-off kwalitatief onderdeel

Dinsdag 4 april gingen we bij de Rabobank in Breda voor het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek aan tafel met ondernemers, kennisinstellingen en overheden. We deelden ervaringen en doelen, en bespraken hoe we die doelen samen kunnen halen. Inspirerend wat er in een dialoog met zeer uiteenlopende partijen in gang kan worden gezet!

Rabo NEx-T

20 juni: presentatie uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van het NEx-T onderzoek presenteren we op 20 juni bij BUas in Breda. Meld je hier alvast aan! De inzichten die we opdoen, dienen als input voor de verdere invulling van de regionale Economische Agenda, tot 2026 en richting 2030. Wij zijn blij met deze samenwerking!

Ambitie 2030 en Economische Agenda 2023-2026

Meer informatie over de regionale koers is te vinden in het ambitiedocument West-Brabant 2030. In de Economische agenda 2023 – 2026 lees je over de uitvoering via de vier programma’s Circulair Ondernemen, Plantbased Ondernemen, Startups & Scale-ups en Innovatief Mkb.  

Zie voor meer informatie ook de website van de Economic Board West-Brabant (EBWB).

Neem contact op
Mathijs van Campenhout

Strategisch adviseur

m.vancampenhout@rewin.nl
06-51 99 76 75

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant